Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Dudley... ----

Magyar Magyar Német Német
Dudley... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Dudley

(ejtsd: dödli), angol nemesi cime, mely a Stafford grófságban lévő vártól és lordságtól eredt, melyet II. Henrik óta 1322-ig a Somerie család, 1342-1697-ig a Sutton család, azóta pedig a Ward család viselt. A legnevezetesebb férfiak, kik e nevet viselték, a következők: 1. D. Ödön, VII. Henrik minisztere, ki mint a kincstár lordja mindenféle erőszakos módot eszelt ki a királyi kincstár megtöltésére. Ezért a nép véghetetlenül gyülölte; VIII. Henrik halála után pedig pörbe fogták és 1510 aug. 18. a Towerbe lefejezték. - 2. D. János, az előbbinek fia, szül. 1502., szintén a vérpadon halt meg 1553 aug. 22. Anyjától 1541. a Lisle viscount cimét öröklé; 1543. az ujonnan elfoglalt Boulognenak lett parancsnoka, 1545. pedig a La Manche csatornába működő flottának főtengernagyává nevezték ki. VIII. Henrik fiának, VI. Eduárdnak kiskorusága idejére végrendeletileg a kormány-tanács tagjává nevezte őt ki; Eduard kegye pedig warwicki gróffá, főkamarássá, főudvarmesterré s 1551. Northumberland hercegévé tette. Miután versenytársát, Somerset herceget 1552. a vérpadra küldötte, tetemes kincsek meg földbirtok ura lett. Ez években állott hatalmának és befolyásának tetőpontján: a főhivatalokat rokonaival és hű embereivel töltötte be, legifjabbik fiát pedig, Guilfordot, Grey Jankával házasította össze, akit a haldokló VIII. Henrik D. ösztönzésére - mint Mária nővérének unokáját - Mária és Erzsébet hercegnők mellőzésével, trónörökössé rendelt volt. Eduárdnak bekövetkezett halálával, D. Grey Jankát kiáltatta ki királynőnek; azonban e nagytudományu, de a politikában járatlan nő nem tudta a nemzetet a maga részére megnyerni, és ekkor Mária párthivei D.-t elfogták és lefejeztették. Fiai közül kettő a franciák elleni háboruban esett el; a harmadik, Ambrose, Warwick grófja, és a negyedik, Róbert, Leicester grófja (l. ezt) Erzsébet alatt nagy méltóságokhoz jutottak; az ötödik, Guilford, nejével Grey Jankával együtt fejeztetett le (1554 febr. 12.) - 3. D. Róbert, Leicester gróf- és nejének, Sheffield ladynak fia, szül. Sheenben, a Surrey grófságban 1573., megh. 1670. Jóllehet, hogy atyja nem ismerte el törvényes fiának, 1588. mégis öröklé Kenilworthot és még más birtokokat. De mivelhogy mások is kétségbe vonták törvényes származását: I. Jakab király birtokait lefoglalta, mire D. Olaszországba költözkodott. II. Ferdinánd császár herceggé, VIII. Orbán pápa pedig római nemessé tette. Ez időben D. többnyire Medici Cosimo (II) udvarában élt Firenzében. Nagy érdemeket szerzett Livorno városa körül, melynek kereskedelmét emelte. Buzgón foglalkozott a tudományokkal is, nevezetesen a tengerészet, a természettan és az építészet tudományával. Megirta egyebek között az Arcano del Mare c. művet (Firenze 1630; 3 kiad. 1661, 6 köt.). - 4. D. János Vilmos gróf, D. és Ward viscount, szül. 1781 aug. 9., megh. Norwoodban 1833 márc. 6. Mint az alsóház tagja a szabadelvü párt legjelentékenyebb vezére volt. Atyja halála után (1823) a felsőház tagja s 1827. D. grófja lett. A Canning-miniszteriumban a külügyek tárcáját vállalta el (1827 ápr. 30.), de Wellingtonnak a kabinetbe való belépésével a magánéletbe vonult vissza. Excentrikus természetü ember volt s utóbb teljesen megháborodott. Bulwer Pelham c. regényében Vincent lord személyben megörökítette. Llandaff püspökkel folytatott levelezése érdekes adalék korában történetére nézve (megjelent Londonban 1840). 1892 jun. a család hires képgyüjteményét elárverezték. A jövedelem kitett 2 millió márkát.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is