Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
erkölcs morality
erkölcs morals
erkölcsbíró... censor
erkölcsbíró... moralist
erkölcsbölc... moral philo...
erkölcsi moral
erkölcsi al... unprinciple...
erkölcsi bá... moral coura...
erkölcsi be... moral insan...
erkölcsi bo... error
erkölcsi el... unprinciple...
erkölcsi ér... values
erkölcsi fe... ulcer
erkölcsi fe... morality
erkölcsi hi... credit
erkölcsi kö... ought
erkölcsi mé... ulcer
erkölcsi ro... corruption
erkölcsi ta... preachy
erkölcsi ta... to moralize...

Magyar Magyar Német Német
erkölcs Moral (e)
erkölcs & s... Sitte (e)
erkölcsi sittlich
erkölcsi & ... moralisch
erkölcsi bi... Leumundzeug...
erkölcstele... immoralisch...
erkölcstele... sittenlos
erkölcstele... tugendlos
erkölcstele... unmoralisch...
erkölcstele... unsittlich
erkölcsös sittlich

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

erkölcs

Morál: azoknak a szokásoknak, hagyományoknak, eszményeknek, alapelveknek együttese, amelyek kifejezik az emberek között kialakult társ. viszonyokat, az emberi magatartásnak és együttélésnek az adott társ. közösségre jellemző, a közvélemény által szankcionált normáit. Az erkölcs a társ. együttélés gyakorlatában realizálódik. Az erkölcs az együttélés szabályozásának nem egyedüli letéteményese, hiszen a jog funkciója is hasonló. Az ~ sajátossága ebben az értelemben az, hogy az ember magatartását "belülről" szabályozza. Az erkölcs - jóllehet jellegzetesen társ. képződmény, a társadalmi tudatformák egyike - nem egyidős a társadalommal. Az ősközösségben fokozatosan jelentek meg az erkölcs kialakulásának feltételei, s ezt a folyamatot az osztálytársadalom kialakulása tetőzte be, amikor megszűnt az érdek egyetemessége, s ezért megjelent a "külső" (jogi) és a "belső" (erkölcsi) kényszerítők szükséglete. Ugyanakkor következett be az erkölcs idomulása a kibékíthetetlen ellentmondásban levő társ. osztályokhoz, s a későbbi erkölcsi fejlődés az osztályerkölcsökben és osztályharcukban ment végbe. Az erkölcsi tudat meghatározott szerkezettel rendelkezik. Középpontjában az erkölcsi ideál áll, az kapcsolódik legközvetlenebbül a pol. és filozófiai szférához. Az erkölcsi ideál mindenek előtt társ. eszmény, amelyhez az adott erkölcsi rendszer legfontosabb alapelvei, követelései kapcsolódnak. Az erkölcsi ideál meghatározott erkölcsi alapelvekben tükröződik. Ezek a leglényegesebb társ. viszonyokból, kapcsolatokból adódó kötelességek megfogalmazzák az embernek az osztály és a haza, az emberiség iránti kötelességeit. Az erkölcsi alapelvekben az emberek magatartásával szembeni legáltalánosabb követelmények nyernek megfogalmazást. Különleges szerepük van az erkölccsel foglalkozó tudomány: az etika kategóriáinak, melyek az emberek között a valóságban kialakult erkölcsi viszonyok, erkölcsi meggyőződések, érzelmek és szokások elemzésén alapuló elméleti általánosítások eredményei (pl. jó és rossz, kötelesség, becsület, boldogság stb.). A történelem során az erkölcsi fejlődés az osztályerkölcs keretei között folyt.

Szerkesztette: Lapoda Multimédia

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is