Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Értékpapiro... ----

Magyar Magyar Német Német
Értékpapiro... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Értékpapirok megsemmisítése

A bemutatóra szóló v. határozott névre kiállított, de üres hátirattal forgatható értékpapirok birói megsemmisítését az 1881. 33. t.-c. szabályozza. A megsemmisítési eljárást kérheti az, akinek birtokában az értékpapir elveszett vagy megsemmisült. A kérvényben vagy ha ügyvéd adja be, a meghatalmazáson a kérvényező aláirásának közjegyző által hitelesítve kell lennie, az értékpapirnak ismertető jelei pontosan előadandók, s az elvesztés v. megsemmisülés valószinüsítendő. A törvényes kellékeknek megfelelő kérvény folytán a biróság magánértékpapiroknál közvetetlenül, állami v. törvényhatósági értékpapiroknál ellenben a beváltással megbizott pénztártól az ismertető jelek helyességét s a követelés fenállását igazoló nyilatkozatnak beszerzése után hirdetményt bocsájt ki, melyben az ismeretlen birtokost felhivja, hogy az értékpapirnak birtokát a biróságnál három év alatt jelentse be, különben a folyamodó ujabb kérelmére az értékpapir semmisnek fog nyilváníttatni. Hogy a három évi hirdetményi határidő mely naptól számítandó, azt a törvény a fizetési idő szerint részletesen szabályozza. Három évnél rövidebb a hirdetményi határidő csak akkor lehet, ha az értékpapir elévülése már megkezdődött, de állami s törvhat. értékpapiroknál 6 hónál, magánértékpapiroknál 45 napnál rövidebb soha sem lehet. A hirdetmény a belföldi hiv. lapban, de az osztrák-magyar monarkia másik államának hiv. lapjában is háromszor közzéteendő. Intézkedést avégből, hogy az értékpapirra fizetés ne történjék, hogy az át ne irassék, vagy hogy ahhoz uj szelvényiv ne adassék, a biróság nem tehet. A hirdetményi határidő lejártával, ha senki sem jelentkezett, a folyamodó az értékpapir megsemmisítését kérheti. A szabályszerüen felszerelt kérvényre a biróság, és pedig magánértékpapiroknál közvetetlenül, állami s törvényhatósági értékpapiroknál pedig a beváltással megbizott pénztártól beszerzendő, a követelés változatlan fennállását igazoló nyilatkozat beérkezte után az értékpapirnak megsemmisítését végzésileg kimondja, s az értékpapirt a fennebb említett módon közzéteendő hirdetményben megsemmisítettnek nyilvánítja. A jogerőre emelkedett megsemmisítésnek joghatálya az, hogy a megsemmisített értékpapir hatálytalanná válik s az, kinek érdekében a megsemmisítés történt, uj értékpapirnak kiadását, illetőleg a lejárt követelésnek kifizetését követelheti. Ha az értékpapirnak birtokosa kellő határidőben jelentkezik s birtokosi minőségét igazolja, a megsemmisítési eljárás megszüntnek nyilvánítandó. Az értékpapirhoz kiadott szelvényeknek érvényességét a megsemmisítés nem érinti. A kinek szelvényei vesztek el v. semmisültek meg, csak az elévülési idő alatt be nem váltott szelvényeknek kifizetését akadályozhatja meg. Birói megsemmisítás tárgyai nem lehetnek: az állami papirpénzjegyek, állami kamatozó pénztári utalványok, a kir. zálogház által kiadott zálogjegyek, a lottóbetétekről kiadott elismervények, az értékpapirok szelvényei és szelvényutalványai, állam- v. magánsorsjátékok jegyei, az olyan értékpapirok, melyekre nézve a megsemmisítés magában az értékpapir szövegében határozottan kizáratott, az osztrák-magyar bank jegyei. Váltók, kereskedelmi utalványok és közraktári jegyek birói megsemmisítésére eltérő törvényes intézkedések állanak fenn. Egyéb okiratok megsemmisítésére a polg. törv-kezési rendtartás erre vonatkozó szabályai irányadók.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is