Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Értesítő ir... ----

Magyar Magyar Német Német
Értesítő ir... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Értesítő iroda

v. hivatal. Az üzleti életnek mindig fokozódó élénksége és fejlődése az üzletek kötésének és lebonyolításának biztonsága és kényelme érdekében életre keltette az É.-kat. A kereskedelem érdekében működő É.-nak az a feladata, hogy a hozzá forduló kereskedőt, iparost vagy bankárt hitelt érdemlőleg felvilágosítsa annak hitelképessége és megbizhatósága felől, aki az illető kérdezősködővel esetleg időleges vagy állandó üzleti összeköttetésbe kiván jutni. Ebből világos az, hogy az ilyen üzleti É.-nak mind vezetője, mind pedig valamennyi, ugy belső mint külső alkalmazottja csak igazán értelmes, gondos és igazmondó ember lehet, mert különben csak egy-két hibás értesítés is az egész iroda hitelét képes tönkretenni. Az É.-nak belső ügykezelői azok, kik a kérdezősködéseket jegyzékbe veszik s a kérdéseket vagy kiadják az u. n. levelezőknek, kik helyi tapasztalataik vagy esetről-esetre szükségképen teljesített utánjárásaik alapján megadják a felvilágosítást magának a megbizó irodának, vagy az iroda rendelkezésére álló egyéni érték-nyilvántartásokból adnak felvilágosítást. A lendítők, az u. n. külső alkalmazottak s ezeknek helyes megválasztása döntő befolyásu az iroda boldogulására nézve. Az ilyen É.-k, melyek mindig bizonyos dijért dolgoznak, amely dij nagysága az értesítéssel kapcsolatos üzlet nagyságától függ, különösen Németországban és Észak-Amerikában nagy számban vannak. Nálunk is vannak hasonló intézetek, melyek részint régibb keletüek s az u. n. tudakozódó intézetekből fejlődtek ki, v. ujabbak s ezek rendszerint szövetkezeti alapon állók; első sorban arra szolgálnak, hogy a szövetkezet tagjainak üzleti érdekei megóvassanak. Hasonló szövetkezetek a hitelezők szövetkezetei is, amelyeknek célja alapjában véve nem más, mint a hitelt igénylők valódi hitelképességének kitudása és a szövetkezeti tagok hasznára való folytonos nyilvántartása. Az É.-k működését azonban nagy mérvben képes pótolni a teljesen magánjellegü, de belső értékében azért felette nagybecsü kölcsönös értesítő levelezése az üzleteknek. Tulajdonképen ezen utóbbi értesítések tekinthetők minden tekintetben alaposaknak és megbizhatóknak, mert mindig közvetetlen tapasztalatokból származnak, mig az értesítő irodák levelezői csak ritka esetben beszélhetnek közvetetlen tapasztalatból. Mindennek dacára az értesítő irodáknak nagy fontosságát és nemzetgazdasági hasznát eltagadni nem lehet és nincs igazuk azoknak, akik csak azért, mert egyszer-másszor az elsőrendü értesítő irodák is hibáznak vagy elkésve adnak értesítést, az értesitő irodák működésének semmi értéket sem tulajdonítanak. Külföldi nagy pénzintézetek egymás között kölcsönös értesítő szolgálatot szoktak berendezni. Megemlítendő még az üzleti élet bizonyos viszonylataira a konzulok értesítő működése is, valamint az egyes kereskedelmi kamaráké. Végre ide tartozik az államilag szervezett bejelentési és nyilvántartási hivatalok értesítő szolgálata is, mely azonban csak a keresett egyén feltalálhatóságára vonatkozik, anélkül, hogy üzleti és hitelképességi tekintetben felőle felvilágosítást adhatna.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is