Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Farizeusok... ----

Magyar Magyar Német Német
Farizeusok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Farizeusok

(aram. prisim, ujhéb. prusim a. m. különválók, tartózkodók), zsidó felekezet, mely valószinüleg nem sokára a jeruzsálemi második templom épitése után keletkezett; később a lábra kapott görög befolyás elleni küzdelemben erősbödött s végre a makkabeus fejedelmek alatt politikai jelentőségre vergődött. Törekedett a zsidó vallásos életnek szilárdítására s továbbfejlesztésére. Egyrészt azon volt, hogy az átörökölt régi törvényeket és gyakorlatokat fentartsa, a szentirás s a hagyományok sajátszerü magyarázata által részletesen körülirja, vagy uj szabványokkal megtoldja és különféle, gyakran aprólékos intézkedések által a hanyatlástól megóvja; másrészt pedig módosította, vagy épenséggel feladta a megváltozott viszonyok által tarthatatlanná vált törvényeket és szokásokat s uj elemeket fogadott be a vallásos felfogás keretébe. Tehát voltaképen a haladás eszméjét képviselte; a régit s meglevőt kiépítette, illetve módosította majd szigorubb, majd enyhébb értelemben, mire nézve gyakran voltak nézetkülönbségek saját kebelében, sőt az egyes iskoláikban (Hillel és Sámmáj, l. o.), eltérő irányok is. Eljárásuk ellenhatást szült, mely a szadduceusoknál (l. o.) nyilvánult, kik még abban a tekintetben is ellenlábasaik voltak, hogy az arisztokraciát képviselték, mig a F.-ok a nagy tömegnek voltak vezetői, melyre tulhajtott jámborságuk, kivált pedig törvénytudásuk által, mint a kiválóbb iskolák vezetői és tanitói és mint a törvényszékek elnökei v. tagjai, nagy befolyással voltak. A vallásos szertartások szigoru gyakorlata gyakran arra vezette őket, hogy külsőségekben látták a vallás főtartalmát s jámborságuk, mellyel tüntettek, nem ritkán vált álszentességgé és képmutatássá, mit kivált az evangéliumok keményen ostoroznak, s a talmud, mely hétféle F.-t különböztet meg, csak a «szeretetből (t. i. istenhez) valókat» magasztalja, a többit pedig kárhoztatja. A szadduceusokéval többnyire homlokegyenest ellenkező főbb tanaik a következők. Az embernek akaratszabadsága csak a gondviselés végzetének határain belül nyilvánulhat; sorsát isten intézi, erényei, tudománya és jó cselekvései, mint szabad akaratának kifolyásai és szerzeményei, az ő érdemének tudandók be. Jutalmát és büntetését ugy a földön, mint a mennyben veszi az ember; az előbbin tapasztalt aránytalanságok vagy igazságtalanságok az utóbbiban nyerik kiegyenlítésöket. A lélek halhatatlan; létezik földöntuli élet s lesz «jövendőbeli világ», melyben a jámborok lelkei tiszta testekkel egyesülve, uj életet fognak folytatni a földön. Léteznek jó és rossz angyalok s egyéb földöntuli lények. A F.-ok e tanai, valamint a szentirásnak általuk befogadott sajátszerü magyarázata döntő befolyással lettek a zsidóság későbbi fejlődésére. L. még Szadduceusok.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is