Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
fedezet cover
fedezet escort
fedezet margin
fedezet nél... short
fedezet nél... short
fedezetek half backs
fedezetlen dud
fedezetlen no effects
fedezetlen uncovered
fedezetlen ... dud cheque
fedezetlen ... to fly a ki...
fedezetlen ... to kite
fedezetlen ... short
fedezetlenü... to break gu...
fedezett covert
fedezettel ... to convoy

Magyar Magyar Német Német
fedezet Deckung (e)...
fedezetlen ungedeckt

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fedezet

a hitelező biztosítása az adós részéről váltók, értékpapirok stb. által; továbbá a tőzsdei forgalomban a tőzsdén kivül álló egyén, ha spekulációba kezd, annak, akit az ügylettel megbiz, biztosítékot tartozik adni akár készpénzben, akár értékpapirokban, amely biztosítékot F.-nek neveznek. E F. nem képezi a spekuláció tárgyává választott papirok vételárát, hanem csupán az előfordulható árfolyamveszteség ellen való biztosítékot. Ezért az árfolyamok nagyobbmérvü csökkenésénél a F. megfelelően kiegészítendő, pótlandó. Az ügylet lebonyolítása után a F. a megbizónak visszaadatik.

A jegybankoknál (l. o.) F. alatt a forgalomban levő bankjegyek biztosítására szánt ércalapot értjük. Az osztrák-magyar banknak az 1887. XXVI. t.-cikkbe iktatott alapszabályai 84-ik cikke értelmében a forgalomban levő bankjegyek teljes összegének legalább két ötödrészben az érckészlet által, ezüstben v. aranyban, vert pénzben v. rudakban, a bankjegyforgalom maradékának pedig, hozzászámítva az elismervény mellett vagy folyószámlára átvett rögtön visszafizetendő idegen pénzeket, bankszerüleg fedezve kell lennie. Bankszerü F. gyanánt szolgálhatnak a leszámítolt váltók és értékpapirok, zálogul elfogadott nemesércek, értékpapirok és váltók, beváltott lejárt értékpapirok és szelvények, és külföldi piacokra szóló váltók. Ha a forgalomban levő bankjegyek összege az érckészletet (arany és ezüst) 200 millió frton tulmenő összeggel haladja meg, a bank e többlet után évi 5% adót fizet a két államkormánynak, miből 70% az osztrák, 30% a magyar államkormányt illeti meg. Az osztrák-magyar bank, alapszabályainak 110. §-a értelmében, ameddig az államjegyek kényszerforgalma fennáll, köteles a monárkia két részének közös adósságát képező ez államjegyeket fizetésül elfogadni, de a birtokába levő államjegyeket szintén beszámíthatja a F.-be, végül a 111-ik §. értelmében amig az államjegyek kényszerforgalma meg nem szüntettetik, a bank birtokában levő külföldi piacokra szóló ércértékben fizetendő váltók legfeljebb 30 millió frt erejéig szintén beszámíthatók a F.-be. Igy az osztrák-magyar bank 1894 ápr. 15-iki kimutatása szerint volt a banknak aranykészlete 103,5 millió frt, külföldi piacokra szóló aranyváltója 13,6 millió frt, ezüstkészlete 163,3 millió frt, államjegye 2,7 millió frt, ennek alapján összesen kibocsáttatott volna 703,9 millió forintnyi bankjegyet: tényleg azonban csak 438 millió frtnyi bankjegy volt forgalomban, amiből érccel fedezve volt 280,5 millió frt, államjegyekkel 2,7 millió frt, fedezetlen, illetőleg bankszerüen fedezve 154,8 millió frt, de miután a bank 200 millió frtért van jogosítva fedezetlen bankjegyeket kibocsátani, még 45,2 millió frt adómentes bankjegytartaléka volt. A megengedett bankjegy-kibocsátás maximális összege 703,9 millió frt volt, miből azonban 220,7 millió frt 5%-os adó esett volna, ha a bank jegykibocsátásával a végső határig elmegy vala.

F. a katonaságnál személyeknek vagy szállítmányok ellenség általi megtámadtatás elleni biztosítására vezényelt csapat (l. Őrkiséret és Ütegfedezet). -A vivásnál F. alatt azt az állást és kard- vagy tőrtartást értik, amelyből a vivó legkönnyebben háríthatja el ellenfele vágásait vagy döféseit.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is