Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Fegyházipar... ----

Magyar Magyar Német Német
Fegyházipar... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fegyházipar

Az ujabb büntetőrendszer alapelve, hogy a hosszabb szabadságvesztésre itélt rabokat és fegyenceket hasznos munkával kell foglalkoztatni és e réven azokat jobb utra terelni. Ennek következtében legalább egy évi szabadságvesztésre itéltek rendesen valamely mesterséget tanulnak fogságuk ideje alatt és pedig rendesen kosárfonást, szabóságot, lábbeli-ipart, könyvkötészetet, asztalosságot és lakatosságot. Franciaországban fősulyt a mezőgazdasági foglalkoztatásra fektetnek. Nálunk azonban kizárólag ipari foglalkozás van gyakorlatban, mely némely fogházban igen nagy mérveket ölt. Illaván a fegyházban nagy asztalos-árugyár van, Nagy-Enyeden hajlított-butorgyár, Galgócon és Szamosujváron szövőgyár kizárólag rabmunkásokkal. A fegyháziparnak részben káros behatása van a kézműiparra, mert rendszerint annak okoz nagy versenyt. Innen van, hogy az iparos-osztály állandóan panaszt emel ellene. 1883 jan. 8., 12. és 29. a volt földmivlés-, ipar- és keresk.-, valamint igazságügyi miniszterium kiküldöttei s néhány külső szakértő részvételével az «országos háziipar és iparoktatási bizottság» megállapította a fegyházipar alapelveit s terjedelmét, mely megállapodások azóta irányadók e téren. Ezen szaktanácskozmány főbb határozatai a következők: A fegyházipar különösen félkészítmények előállítására, esetleg pedig oly cikkek készítésére szorítkozzék, amelyek hazánkban eddig egyáltalában nem készíttetnek, vagy a hazai szükségletet ki nem elégítik, vagy a külföld számára termelnek; továbbá, hogy az igazságügyi kormányzat felszerlési szükségleteinek fedezésén kivül a fogházak a müves iparágak gyakorlásától zárkózzanak el; a háziipar köréből azon foglalkozási ágak müvelendők, melyek a helyi vagy legközelebbi vidék hasonló irányu minkásságának versenyt nem okoznak; a letartóztatottak közül azok, kik iparosok voltak, lehetőleg saját iparágukban foglalkoztatnadók; minden elitélt lehetőleg egy teljes iparágat tanuljon meg, végül kimondta az értekezlet, hogy a fogházak készítményeinek értékesítésénél a helyi vagy legközelebbi iparnak verseny ne okoztassék. A fegyencek készítményei értékének egy része az illetőké, kik azt szabadságra helyezésük alkalmával kikapják, nagyobb része az államkincstáré. A fegyházipar terjedelméről 1872 óta vannak adatok. E szerint befolyt rabmunkából:

Ez idő szerint a hazai fegyházak- és fogházakban 26-féle ipari foglalkozás van gyakorlatban.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is