Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
fejes big bug
fejes big pot
fejes boss
fejes crackerjack...
fejes header
fejes leading man...
fejes panjandrum
fejes top dog
fejés alatt... cows in mil...
fejes domol... bullhead
fejes kápos... cabbage
fejes rész head
fejes salát... lettuce
fejes vonal... T-square
fejesedik to heart
fejesedik to heart up...
fejest head first
fejest head foremo...
fejest ugri... to dive
fejest ugri... to dive, do...

Magyar Magyar Német Német
fejes kápos... Kophkohl (r...
fejes kápos... Weißkohl (r...
fejes kápos... Weißkraut (...
fejes salát... Kopfsalat (...
fejesugrás ... Kopfsprund ...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fejes

1. István, ref. lelkész, szül. 1838 jan. 22. Legenyén (Zemplénm.). Eleinte Ladmócon, 1847-től pedig Sárospatakon tanult. A teol. tanfolyamot 1857. félbeszakítva, Fehérgyarmatra ment rektornak. Innen két év multával Pestre ment bevégezni a teologiát. Csakhamar azután Csurgóra választották tanárnak, de kevéssel utóbb Hódmezővásárhelyre szintén meghivatván, 1860 ápr. ez utóbbi helyen foglalt el tanári állást. 1865 okt. sátoralja-ujhelyi lelkész lett s azóta ott működik. Egyházi algondnoka a sárospataki főiskolának, tanácsbirája a tiszáninneni egyházkerületnek, elnöke az egyetemes énekügyi bizottságnak, tagja az egyetemes konventnek és tagja volt ugy a debreceni, mint a budapesti zsinatnak, melyeken, főleg az utóbbin, valamint a konventen egyik legéberebb vezére az autonomiához és a presbyteri irányhoz szigoruan ragaszkodó pártnak. A Prot. egylet kecskeméti közgyülésén (1876) és a debreceni zsinat megnyitásakor (1881) nagyhatásu alkalmi beszédeket tartott. A szépirodalmi lapokban 1857-től kezdve számtalan költeménye jelent meg, melyek külön kötetekben is ki vannak adva, összegyüjtve pedig 2 nagyobb kötetben 1894. jelentek meg. Legjelentékenyebb költői műve az Egy szép asszony cimü, mely a Kisfaludy-társaság 1876. évi költői beszély pályázatán 50 arany jutalmat nyert. Magyarra fordította a Shakspere Troilus és Kressidá-ját. A világtörténet időrendi átnézése és Magyarország történetének időrendi átnézése cimen Kerényi Ede álnév alatt jól használható kézikönyveket adott ki. Becsesek az Egyházi beszédei (2 kötet 1874-1876.) és a Temetési beszédei (1 kötet 1876). Megirta még A sátoralja-ujhelyi ev. ref. egyház történetét (1889) és A magyarországi református egyház énekeskönyve megujitásának programmját (1890), melynek alapján az erre vonatkozó előmunkálatokból öt füzetet egyuttal közzé is tett.

2. F. János, gömörvármegyei törvényszéki ülnök és cseh-tót iró. Szül. 1764., megh. 1813. Mint kishonti ág. ev. esperességi felügyelő, a papokat és tanítókat tudományos egyletbe gyüjtötte össze, melyben a tagok évi összejöveteleik alkalmával tanulmányaikat olvasták fel. (1809-től 1830-ig állott fenn). Művei: Hlas volajuci k sedlakom (Hivó szó a parasztsághoz, Pozsony 1808); Nezemanum, zemanstva ?adujucim (Nemességre vágyódó nem nemeseknek, Vác 1812); De lingua genere et de hungarica in specie (1807).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is