Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Feketesereg... ----

Magyar Magyar Német Német
Feketesereg... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Feketesereg

(legio nigra), Mátyás király állandó gyalog-katonasága, mely VII. Károly és XI. Lajos szabad-lövész (franc-archer) gyalogságával együtt, a legelső kisérlet volt állandó hadsereg szervezésére. Mátyás már 1459. szolgálatába fogadta Nankelreiter Nabugodonozor, Karaszki János és Korbel Márton cseh kapitányok gyalogcsapatait, évnegyedenkénti 4000 aranyforint fizetéssel. Majd 1462. a felvidéki csehek fővezérének, Giskra Jánosnak hadait vette zsoldjába, abban a reményben, hogy a husz esztendei állandó csatározásban megedzett csapatokkal sikeresen szállhat szembe a törökök kitünő janicsárságával. S 1462. ugyancsak hasonló szerződésre lépett Nagysarlón Komorovszki cseh vezérrel és társaival. Mátyás tehát épp ugy járt el ezen első állandó sereg alapításánál, mint VII-ik Károly Franciaországban, ki a nagy hadjáratok befejezése után rablóbandákká átalakult zsoldos katona-csapatok javarészét kiszemelte, zsoldjába vette, fegyelmezte, ezekkel a hitványabbját megrohanta, megsemmisítette s ekkép a közbiztonságot az ország belsejében helyreállította. Midőn Mátyás 1465. több mint 20000 főnyi állandó hadseregét szervezte, annak mintegy centrumává tette a már akkor mintegy 6000 cseh és rác zsoldosból álló F.t. Mig Mátyás király élt, a rendesen fizetett F. kitünő szolgálatokat tett háboruban, béke idején pedig megbecsülte magát. De a nagy király halála után a F. fentartására szükséges évenkénti 400000 aranyforintot képtelen volt előteremteni II. Ulászló kiürült kincstára. E miatt a fizetetlen zsoldosok 1492. Szegeden és vidékén a lakosok vagyona, becsülete és élete ellen hallatlan kihágásokat követtek el. Az országos csapássá vált zsoldos had megfékezése végett Kinizsi Pál, a F. főparancsnoka, a török elleni hadjárat alatt, Dél-Magyarország minden hadban jártas emberét összeszedve, 1492. hirtelen meglepte a Halas mellett táborozó F.-et, s ádáz küzdelem után erőt vett rajta. A legyőzött csehek közül 4-500-an estek el, a többiek fogságba kerültek. Kinizsi a főkolomposokat fölakasztatta v. kerékbe törette. Kevéssel ezután a F.-et egy külön királyi rendelettel feloszlatották. Tagjai közül a jobb katonákat a király, a nádor, az erdélyi vajda vették át seregükbe. Megmaradt része Ausztriában és Morvaországban kezdett a maga kezére vitézkedni, mig végre 1493. ott is szétverettek s F. név alatt többé nem verődtek össze. Sokan francia zsoldba szegődtek és a «hommes d"armes» és a «bandes noires» soraiban küzdöttek. Nevét a F. fekete ruhájáról és fegyverzetéről kapta.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is