Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
felmentés acquitment
felmentés acquittal
felmentés acquittance...
felmentés acquitting
felmentés deliverance...
felmentés dispensatio...
felmentés release
felmentés relief

Magyar Magyar Német Német
Felmentés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Felmentés

(dispensatio), a törvény alól egyes esetekben engedett kivétel, valamely jogszabály alkalmazásának bizonyos konkrét esetben kizárása F.-ijog, azért a jog konkrét esetben valamely jogszabály alkalmazásának mellőzésére. Minthogy a F. ezek szerint nem más mint a törvénynek konkrét esetben hatálytalanítása (abrogatio), többen azt a nézetet vallják, hogy a F. joga csak a törvényhozót illeti meg. Mások azzal szemben a fejedelemnek F.-jogát alkotmányos államokban is elismerik, azzal a korlátozással mégis, hogy a F. szerzett jogokat nem sérthet s hogy F.-nek nem lehet helye oly feltétlenül kötelező törvényekkel szemben, amelyek a F. jogát kifejezetten kizárják. Az uralkodó és a jogállam eszméjével leginkább megegyező nézet szerint F.-nek ott van helye, ahol azt a törvény v. az érvényben levő jog kifejezetten megengedi. A F.-t a törvények bizonyos kiválóan fontos esetekben az államfőnek tartják fenn; alkotmányos monarkiákban természetesen ehhez is az illetékes miniszter ellenjegyzése szükséges. Más esetekben a törvény határozza meg a hatóságot, melyet a F.-joga illet. A F.-nek fő esetei a nagykorusítás és bizonyos házassági akadályok alóli F. - A büntetőjogban F.-nek nincs helye. A F.-t itt a királyi kegyelem pótolja. Van azonban a btkvben egy eset, amelyben a biróság maga jogosítva van a bünösöknek talált vádlottakat a büntetés alól felmenteni és a nyomban viszonzott kölcsönös becsületsértés esete. 275. §.

A kat. egyházjog szerint a F.-joga a pápát illeti, a püspökök csak a megyezsinati határozatok alól menthetnek fel, a közönséges jog rendelkezései alól csak a pápától nyert felhatalmazás alapján. Ezeket a felhatalmazásokat fakultatesnek és pedig amennyiben rendesen öt évre adatnak, a F. quinquennalesnek nevezik. A pápa F.-jogának is az u.n. isteni jog képezi határát; igy p. a szülők és gyermekek közötti házassági akadály alól, isteni jogon alapuló minőségénél fogva a pápa sem adhat F.-t. A pápai F.-nek in forma gratiosa vagy in forma commissoria adatnak ki, aszerint amint a pápa az irásba foglalt F-t közvetlenül az illető személyhez intézi v. pedig egy harmadik személyt, rendesen az illetékes megyei püspököt a F. engedélyezésére felhatalmazza. A forma gratiosa csak fejedelmekkel és püspökökkel szemben szokásos. F. adható az illető fél kérelmére vagy önszántából (motu proprio). A F.-ek lehetnek továbbá csak pro foro interno (három évre, F. triennales), vagy pro foro externo is hatályosak. A F.-ek mint kivételek mindig legszorosabban értelmezendők (strictissimae interpretationis).

A F. szót továbbá más értelemben, bizonyos kötelességek v. bizonyos felelősség alóli felszabadítás értelmében is szokás használni. A más állásra kinevezett közhivatalnok p. uj állását csak akkor foglalhatja el, midőn addigi illetékes hatósága őt az addig viselt hivatalától felmenti. A számadásra kötelezett, p. gyám, számadásainak előterjesztése mellett a számadásnak elfogadását s felmentését követelheti, stb.

F., hadászatilag a. m. egy várat ostromló v. körülzáró ellenséget az ostrom vagy a körülzárás abbanhagyására kényszeríteni. - F. tényleges katonai szolgálat alól; a véderőtörvény értelmében F.-re jogosultak: 1. a keresetképtelen apának v. özvegy anyának egyetlen fia, esetleg egyetlen veje, 2. az apa halála után a keresetképtelen nagyapának v. özvegy nagyanyának egyetlen unokája, ha azoknak fiuk nincsen; 3. teljes árvaságra jutott testvéreknek egy bátyja. Azonban csak azon törvényes vérszerinti fiu, unoka, bátya v. vő értendő, akinek felmentésétől az illetők eltartása függ s aki e kötelességet teljesíti is. A törvénytelen egyetlen fiu is azon esetben tarthat igényt a felmentésre, ha anyja eltartása tőle függ, s ha ő e kötelezettségét teljesíti is. (V. ö. 1889. VI. t.-c. 34. §.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is