Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Feltételes ... ----

Magyar Magyar Német Német
Feltételes ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Feltételes szabadság

Eredete az ausztráliai angol gyarmatokban keresendő. Ott ugyanis szokássá vált, hogy a kormányhatóságok a deportált büntetteseket igazolvány, u.n. ticket of leave kiadása mellett szabadságolták, s ezáltal a tartási költségeket megtakarították, az elitélteket pedig arra utalták, hogy fenntartásukról maguk gondoskodjanak. A közbiztonság érdekében az ekként szabadságoltak rendőri felügyelet alatt állottak. A helyesnek bevált gyakorlat csakhamar törvényes szentesítést nyert. Az európai büntetőjogban a F. intézményét Crofton hozta be s az általa megállapított ir vagy progressziv rendszernek lényeges kiegészítő részét képezi. A F. abban áll, hogy a büntetésének bizonyos részét kiállott elitéltek, akikre nézve a törvény által megkivánt feltételek fennforognak, büntetésök hátralévő tartamára szabad lábra helyeztetnek; a büntetési időnek a szabadság visszavonása nélkül leteltével a büntetés kiállottnak tekintendő. Büncselekmény elkövetése v. a szabadságoltakra megállapított magatartási szabályok megsértése esetében a F. visszavonandó, mely esetben az elitélt büntetésének egész hátralevő részét kiállani tartozik, a szabadságban töltött időnek beszámítása nélkül. Elméleti igazolását a tudomány Holtzendorffnak köszöni, kinek 1861. megjelent «Ueber die Kürzungsfähigkeit der Freiheitsstrafen» c. művében foglalt érveit megcáfolni senkinek sem sikerült, az intézmény által elért fényes eredmények pedig gyakorlatilag igazolták.

A F. eredetileg királyi kegyelem ténye volt, a későbbi helyesebb felfogás igazságügyi közigazgatási ügynek tekinti; a büntetés kimérését helyesbítő eljárásnak, a javulás céljának különös tekintetbe vétele mellett. Az alapgondolat körülbelül ekként fejezhető ki. A biró a büntetés kimérésénél az elitéltnek jövendőbeli magatartására, mint előtte a dolog természete szerint ismeretlen, mert előre nem látható mozzanatra, nem lehet tekintettel. Ha az elitélt a biró által megállapított büntetésnek lejárta előtt erkölcsi javulásának komoly és kétségtelen jeleit adja, ez bizonyítékát képezi annak, hogy a büntetés - főcélja: a javítás szempontjából - tulszigoru, teljesen indokolt azért annak a szerzett tapasztalatok alapján mérséklése és helyesbítése. A magyar btkv. szerint a F.-ban oly elitéltek részesülhetnek, kik jóviseletük és szorgalmuk által a javulásra alapos reményt nyujtanak, illetve a javulás reményét megerősítették, ha büntetésüknek 3/4 részét, az életfogytiglani fegyházra itéltek pedig legalább 15 évet kitöltöttek. A legalább 3 évi fegyházra v. börtönre itéltek azonban rendszerint csak a közvetítő intézeten át juthatnak F.-ra. Ezek ugyanis tanusított javulás esetében büntetésük 2/3-nak, illetve életfogytiglani fegyház esetében 10 évnek kitöltése után közvetítő intézetbe szállíthatók, s ha itt a javulás reményét megerősítették, a fennebbi feltételek mellett F.-ra bocsáthatók. A F.-ra bocsátásnak csak az elitélt kérelmére van helye. A javaslat tételével megbizott hatóságok különös tekintettel tartoznak lenni arra, vajjon a F.-ra helyezendő képes-e önmagát fenntartani. A F.-ot az igazságügyminiszter engedélyezi a felügyelőbizottság ajánlatára, amelynek tagjai a törvényszék elnöke, a kir. ügyész, a fegyintézeti igazgató, lelkész, tanító, s a törvényhatóság közigazgatási bizottsága által megválasztott két egyén. Nem bocsáthatók F.-ra a külföldiek; továbbá a visszaesők, lopás, rablás, zsarolás, sikkasztás, orgazdaság, csalás, gyujtogatás eseteiben. A F.-ra bocsátottak tartózkodási hely, viselete és életmód tekintetében külön rendőri szabályok alatt állanak, melyeknek megsértése esetében, F.-ukat az igazságügyminiszter visszavonhatja. Visszavonás esetében az itéletben megállapított büntetés megszakított végrehajtása tovább folytatandó, de a szabadságban töltött idő a büntetésbe be nem számítható. Ha a büntetés ideje a F. visszavonása nélkül telt el: a büntetés kiállottnak tekintendő. Sürgős esetekben a letartóztatást a rendőri hatóságok s a kir. ügyész rögtön eszközölhetik, arról azonban az igazságügyminiszternek haladéktalanul indokolt jelentést tenni tartozmak.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is