Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Felügyeleti... ----

Magyar Magyar Német Német
Felügyeleti... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Felügyeleti jog

biróságok felett. Az 1871. évi VIII. t.-c. §-a előtt a kir. biróságok és ügyészségek az igazságügyminiszter főfelügyelete alatt állottak, aki azt a biróságoknak és ügyészségeknek időszakonkénti megvizsgálása által gyakorolta. A kir. járásbiróságok, azonfelül a kir. törvényszéki elnökök, a kir. ügyészségek, a kir. főügyész felügyelete alatt állottak. A felügyeletnek célszerübb szervezésétől a birói és ügyészi szervezet módosításáról szóló 1891. XVII. t.-c. intézkedik, az által, hogy a kir. biróságokat az illető kir. itélő tábla elnökének felügyelete alá helyezi; a felsőbb felügyeleti hatóságokat - kir. táblai elnök, kir. törvényszéki elnök, kir. főügyész - a F. hatáskörében közvetlen intézkedés jogával ruházza fel; a vezetés és ellenőrzés az igazságügyminisztert illetvén. A F. köréhez tartoznak különösen: a) őrködés az ügyvitelre, s a birósági alkalmazottakra, ugy hivatalos működésük mint magaviseletük tekintetében; b) az ügyvitelre vonatkozólag emelt panaszoknak megvizsgálása; c) a tapasztalt szabálytalanságoknak megszüntetése és megtorlása. A felebbviteli biróságoknak továbbá kötelességök az ügyek felülvizsgálata alkalmával ügyelni arra is, hogy az alsóbb biróságok megtartják-e pontosan az eljárási és ügyviteli szabályokat. Tapasztalt szabálytalanságok esetében azokra az illető biróságok vezetőjét külön határozatban figyelmeztetik, sőt sulyosabb mulasztás vagy rendetlenség miatt az azzal terhelhető itélőbiró vagy birósági hivatalnok ellen, meghallgatása után, 1 frttól 50 frtig terjedhető rendbüntetést is alkalmazhatnak.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is