Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Féniek... ----

Magyar Magyar Német Német
Féniek... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Féniek

(ang. fenians), politikai szövetség, mely Irországban keletkezett oly célból, hogy az angol uralmat megbuktatva, a szigetet független köztársasággá tegye. A szövetség müködésének szintere Irország és É.-Amerika, hol ir nemzetiségü üldözöttek menedékhelyet találtak. Nevét egy ősi hadi szervezetből (fionua firinu) kapta, melynek tagjai ekölcsös életü ir nemzetőrök voltak. A modern feniánizmus 1800. körül keletkezett, eredetileg oly céklból, hogy a külföldön elszéledt kivándorlók nemzetiségét egyletek által fentartsa. Megalapítója O"Mahonney János haszonbérló, ki az ir politikai menekültekkel, különösen Stephens Jakabbal együtt szőtte Irország felszabadítására irányuló tervét. E terv értelmében, melyet nehány francia tiszt és ir forradalmár is támogatott, Stephens visszatért Irországba, hol egy testvéries egyesületet alapított, melyből később az u.n. I. R. B. (Irish Republican Brotherhood, ir köztársasági testvériség) nevü jelentékeny egyesület keletkezett, O"Mahonney pedig hasonló célból Amerikába távozott s New-Yorkban alapította meg a F. egyesületét, mely csakhamar elterjedt egész É.-Amerikára s politikai és társadalmi tényezővé szervezkedett. 1863. Chicagoban gyülést tartottak, melyen kimondták Irországnak köztársasággá való átalakítását s elhatározták, hogy az ir felkelést minden erejükkel támogatni fogják. Eközben a tagok száma 80000-re szaporodott s egy női féni-szövetséget is alakítottak. Filadelfiában 1865. okt. 6.-án tartották meg az első általános féni kongresszust, melyen O"Mahonney elnökölt s 600 képviselő volt jelen. Ugyanez időben az ir F. is titkos gyüléseket tartottak s midőn egy általuk alapított lap (The Irish People) utján hirdetett elveik a munkások és falusi nép körében naponként népszerübbek lettek, elhatározták a nyilt felkelést. Vezetőiket azonban Dublinban elfogták s legfőbb emberük, Stephens is az angol rendőrség kezei közé került. E meghiusult lázadás hirére O"Mahonney New-Yorkban kezdé meg egy Irországba és Kanadába küldendő expedició szervezését. A próbaképen Kanada ellen tervezett vállalat azonban meghiusult. Ez időtől kezdve működésük szórványos jellegü s inkább egyes erőszakoskodásra és büntények elkövetésére szorítkozik, különösen Angliában és Irországban. Igy 1867. hatalmukba akarták keríteni a chesteri fellegvárat és zavargásokat idéztek elő több angol városban. Londonban felrobbantották a clerkenwelli fogház körfalát, hogy két féni foglyot kiszabadítsanak; 1868 márc. 12. az edinburgi herceg ellen követtek el merényletet s 1872 febr. 29. egy fiatal féni, O"Connor Arthur, Viktoria királynőt pisztollyal akarta kényszeríteni egy kegyelmezési okirat aláirására. Hogy a fenianizmus az ir katolicizmussal nem volt összeköttetésben, bizonyítja az, hogy IX. Pius pápa 1870 jun. 12. a F.-et kiátkozta. Az egész féni-mougalom a 80-as években, midőn a Home Rule kérdés napirendre került, ujból lendületnek indult. Ekkor Parnell és Davitt (a F.-kel rokon landliga szervezője) állott a mozgalom élére és Londonban is alakult főfiók (Supreme council), melynek terve szerint Dublinben alakították a legyőzhetetlenek társulatát (Invincibles). Az uj társulat a politikai gyilkosságot is felvette alapszabályai közé és e társulat tagjai gyilkolták meg 1882 máj. 6. a dublini Phoenix-parkban, világos nappal, Cavendish Frigyes titkárt és Burke hely. államtitkárt. Az egyik cimbora árulása következtében, ki azután mint koronatanu a gyilkosok ellen vallott, ezek megkapták jutalmukat, de az áruló ezzel keveset nyert, mert a F. őt egy a Foktartományba indult hajó fedélzetén orgyilkos által megölették. A nagyszámu agrár-gyilkosságok és bomba-merényletek főintézője O"Donovan Rossa pedig Észak-amerikai rejtekhelyén nem fél az angol rendőrségtől. 1883-85. számos robbanás tanuskodott a F. haragjáról, kiket a Salisbury-miniszterium által életbeléptetett ostromállapot meg drákói szigor még jobban elkeserített. 1886. némi javulás jelei mutatkoztak. Ez évben az Északamerikai Egyes. Államok a jun. 25. kötött szerződés értelmében arra kötelezték magukat, hogy az anarkista merénylettel vádolt angol menekülőket ki fogják szolgáltatni Angliának. Ennél többet használt Gladstone kormányra jutása s az általa a parlamentben (egyelőre az alsóházban) keresztülvitt Home Rule-bill, mely ugyan a szélső ir fanatikusok igényeit ki nem elégíté, de a higgadtabb elemekre mégis megnyugtatólag hatott. A Gladstone-miniszterium véget vetett a rendkívüli intézkedéseknek és közegei békés szellemben járnak el hivatalukban és ezóta a politikai és agrár-kihágások és erőszakoskodásokról alig hallani. Felemlítendő, hogy maga az ir képviselők meghasonlása, melyet Parnell halála siettetett, hasonlóan a békepárt malmára hajtaná a vizet.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is