Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Fiatal munk... ----

Magyar Magyar Német Német
Fiatal munk... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fiatal munkások

a gyárakban alkalmazásban lévő segédmunkások, kiknek foglalkoztatását külön törvényes határozmányok szabályozzák. A magyar ipartörvény (1884. XVII. t.-c.) F. alatt a 10-16 éves gyermekeket érti. 10 éven aluli F. egyáltalában nem alkalmazható nálunk, 10-12 éves csak kivételes esetekben és mindenkor az iparhatóság által adandó külön engedély alapján. Ezen F.-at ipartörvényünk annyiban védi, hogy 64-65. §§-aiban kimondja, miszerint 14. évöket még be nem töltött F. naponként legfölebb 10 órai, 14. évöket már betöltöttek legfölebb 12 órai munkára kötelezhetők, beleértve ebbe az iskolában töltött időt és az ipartörvény 117. §-ában előirt délelőtti és délutáni fél-fél, valamint déli egyórai szünetet is. Kimondja továbbá ezen törvény, hogy 14 éves korig terjedő F. csakis oly munkára szorítható, mely testi erejének megfelel. Végül szabályozza ezek tekintetében az éjjeli munkát is, kimondva, hogy éjjeli munkára (esti 9 órától reggeli 5 óráig) 16 éven aluli munkás általában nem alkalmazható; megengedi azonban kivételes esetben, midőn t. i. olyan iparágról van szó, melynek üzése éjjeli munka nélkül fennakadást szenvedne, hogy az iparhatóság külön engedélye alapján 16 éven aluli, de 14 évesnél nem fiatalabb munkások éjjel öt órán foglalkoztathatók legyenek. Végül ipartörvényünk még azon tekintetben is védi a F.-at, hogy kimondja (116. §.), miszerint a 16. évet még be nem töltött munkások v. éppen nem, v. csak bizonyos feltételek mellett alkalmazhatók oly iparágakhoz tartozó gyárakban, melyeknek üzeme egészségtelen v. veszélyes. Az ipari munkások betegsegélyezéséről szóló törvény (1891. XIV. t.-c.) a F.-at kiterjeszti a 18. életkorig, minthogy ennél az átlagos fizetések igen fontos tényezőt képeznek és a 18. éven aluli munkások bére a rendes gyári munkások keresményével nem azonosítható. A külföldi törvényhozás a F. tekintetében általában megegyezik idevágó hazai törvényes intézkedéseinkkel, melyek azok alapján készültek. Csupán a déli államokban kezdődik ezek kora a 10. évvel, amit az 1840. berlini nemzetközi munkásvédelmi kongresszus is elfogadhatónak tartott, tekintettel azon államok természeti viszonyaira. Ott azonban a védelem csak a 14. évig terjed. A F. védelme azon okból történik, hogy testi erejöknek tulságos kihasználása által fejlődésükben ne gátoltassanak, miáltal a jövő ipari munkásosztály nevelése volna kockáztatva. A F.-ra vonatkozó törvényes intézkedések megtartásának ellenőrzésére az ipar- v. gyárfelügyelők feladata, kiknek működése p. Franciaországban kizárólag a nőkre és F.-ra terjed ki.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is