Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
fogadalom oath
fogadalom pledge
fogadalom resolution
fogadalom vow
fogadalomma... to swear of...

Magyar Magyar Német Német
fogadalom Gelöbnis (s...
fogadalom Gelübde (s)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fogadalom

Istennek tett igéret (Promissio Deo facta). Hozzá szokták tenni: nagyobb jó teljesítésére (de bono meliori) tett igéret; de ez nem egészen helyes, inkább Lehmkuhl (I. 435) után azt kell hozzátennünk:: nagyobb jót nem akadályozó dolog (majoris boni non impediens) teljesítésére tett igéret. Egészen helytelen, amit némelyek szintén a F. meghatározásában említenek, hogy t. i. az egy nem parancsolt dolog teljesítésére tett igéret, holott parancsolt dolgok teljesítésére is kötelezhetjük magunkat F. által. Ezen meghatározásból kitünik, hogy a F. csak Istennek tehető; ez Isten tiszteletének (cultus latriae) cselekménye. A F. tárgya lehet minden erkölcsileg jó, nagyobb jót nem akadályozó cselekedet vagy dolog. Megkülönböztetünk: 1. tárgyi, személyi és vegyes F.-at (votum reale, personale, mixtum), amint valamely dolog (alamizsna), személyi cselekedet (zarándoklás, bőjtölés) vagy mindkettő képezi a F. tárgyát. 2. Föltétlen és föltételes (votum absolutum, conditionatum). Ez utóbbi teljesítése bizonyos föltétel megvalósulásától van függővé téve. 3. Egyszerü és ünnepélyes (votum simplex, solenne); az ünnepélyes F. lényegét nem a külső szertartás, hanem az egyház juridikus akceptálása képezi s azért ily fogadalmat csak az egyház által approbált valódi szerzetes-rendekben lehet tenni. Minden más F. egyszerü, történjék bármily szertartások között annak letevése. Ezen egyszerü F. ismét lehet szerzetesi vagy magán (votum privatum). Az ünnepélyes szerzetesi F. jogi hatásai: a birtoklás és birtokszerzés jogának elvesztése; házasságbontó akadály, sőt a még el nem vált házasságot is fölbontja. Az egyszerü szerzetesi F. csak tiltó házassági akadály s a birtokszerzés jogát sem veszi el. Épp igy tiltó házassági akadályt képeznek a szüzességi-tisztasági (votum castitatis, vagy non nubendi, v. virginitatis) magán F., valamint azok is, melyeknek tárgyát a szerzetesi vagy papi pályára való lépés képezi. 4. Fenntartott és fenn nem tartott (vota reservata, non reservata) F.-ak. Fenntartott F.-ak alól csakis a római pápa adhat fölmentést. Ezek a következők: a) az egyszerü és ünnepélyes szerzetesi F.; b) az örök tisztaság (v. perpetuae castitatis) F.-a; c) a F. valamely az egyház által approbált valódi szerzetes-rendbe lépni; d) a F.-ak Jeruzsálembe az Üdvözítő sirjához, Rómába az apostolfejedelmek sirjához, Compostelába Szt. Jakab sirjához zarándokolni. A többi fogadalmak alól a püspök, illetve rendfőnök adhat fölmentést. A F. megszünik: 1. a fogadott dolog teljesítése után; 2. a fölebbvalók jogos érvénytelenítése (irritatio) által; ez uton a szülő gyermekének, a szerzetes főnök szerzetesének mindazon fogadalmait érvénytelenítheti, melyek akadályoznák az illetőket kötelességeik teljesítésében; 3. fölmentés által, melyről már szólottunk s melynek érvényességéhez mindig fontos ok szükséges; 4. a F. átváltoztatása által (commutatio), midőn ugyanis a püspök vagy az általa felhatalmazott a fogadalom helyébe csekélyebb dolog végzését engedi meg. V. ö. az erkölcstanirókat, különösen Wirthmüller, Die Tugend und Religion; Lehmkuhl, Theologia moralis. L. még Evangéliomi tanácsok, Fogadalmi ajándékok és Fogadalmi tárgyak.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is