Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
fogzás cutting of ...
fogzás shooting
fogzás teething
fogzási zav... teething-tr...

Magyar Magyar Német Német
Fogzás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fogzás

(Dentitio), azon rendes élettani és fejlődési folyamat, midőn az emberi élet zsenge korában a 7-ik hónaptól a 25. hónapig egy vagy több fog az állcsontokat borító lágy részeken át tapinthatóvá, vagy azokat áttörve láthatóvá válik, megjelenik. A tejfogak alakilag is felismerhető képződése már az ébrényi élet 5-ik hónapjában kezdődik s egészben fogcsirnak neveztetik s ezen időn tul a fogcsirok fejlődése oly gyorsan halad, hogy már az ébrényi élet 7-ik havában az összes tejfogak koronái csontosodni kezdenek. A fogak áttörése az inyen minden lobos vagy izgalmi tünet nélkül történik. A fogak az áttöréskor még nincsenek teljesen kifejlődve, gyökcsúcsi részletük még hiányzik s csak a fogak teljes kinövésekor, illetőleg azután fejeződik be gyökcsúcsi csontosodásuk, amidőn az eddig tág nyilás nagy mértékben töpörödik s a kicsiny gyökcsúcsi likká (foraman apicale) válik, a melyen át a most már bezárt fogbélhez ideg- és edény-végződések jutnak.

Az első - tej - vagy gyermekkori fogzás (dentitio prima), mely összesen 20 tejfog áttöréséből áll, rendesen 17-18 hónapot vesz igénybe, még pedig a 7-ik hónaptól a 25-ik hónapig. Első sorban a 7-9-ik hónapban az alsó középső metszőfogak törnek át, melyeket csakhamar a felső középső metszőfogak követnek. A 8-10-ik hónapban az alsó oldalsó metszők jelennek meg, kevés vártatva a felső oldalsó metszők. Ezután a szemfogakat megelőzve az első tejőrlőfogak tünnek elő körülbelül a 13-15 hónapban, most következnek sorra a szemfogak alul és felül a 18-20-ik hónap között, mig végre az élet 2-ik évének befejezésével a 23-25-ik hónapban a 2-ik őrlőfogak is áttörnek. Ilyenkor a gyermekkori fogazat teljes. Kisebb eltérések elég gyakoriak, azonban jelentőséggel nem birnak. Nagyobb időbeli eltérés előfordulhat: korai fogzás, midőn 6 hónapnál fiatalabb csecsemőnél már áttörnek a fogak, sőt nagyon ritka esetekben már fogakkal születnek; igy már Plinius megemlíti, hogy Marcus Marius konzul teljes gyermekkori fogazattal született s ezért a «dentatus» melléknevet nyerte, majd Haller (Elementa physiol.) elmondja, hogy 9 gyermeknél észlelte, hogy fogakkal születtek, Mazarin kardinalis 4 foggal született stb., ugy hogy ezen korai fogzást részint fejlődési tünemény rendellenességnek, részint a magzat életfejlődésében beállt zavaroknak tudhatni be. Ezen igen korai fogak az inyen lazán ülő képletek, melyek ez esetben eltávolítandók; néha valódi tejfogak, ilyenkor erősen állanak és megtartandók. Elkésett fogzás az, midőn még a 10-12-ik hónapban sem tört át fog, vagy később a rendesnél nagyobb időközökben jelennek meg. Végletekben szintén igen ritkán fordul elő; káros annyiban, hogy a táplálkozás emiatt nehezített. Számbeli eltérés-ről is lehetne szó, a mi szintén igen ritka s rendesen a serdüléskori fogazatnál fordul elő a tejfogak benhagyása következtében.

A fogzás rendes élettani folyamat, épp ugy, mint minden más szerv fejlődése és növekvése. Nem jár semmi bántalommal s nem okoz semminémü betegséget. A fogzás maga a közérzetre és szervezetre nem hat, annak fejlődését, életképességét és sulyszaporodását nem befolyásolja. Ha a fogzás ideje alatt megbetegedések vagy betegségi tünetek mutatkoznak, azok a fogzástól függetlenek s mint ilyenek épp ugy gyógykezelendők, mint a fogzás idején innen vagy azon tul.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is