Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Földhitel... ----

Magyar Magyar Német Német
Földhitel... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Földhitel

A mezőgazdasági termelés is szükségessé teszi a hitel igénybevételét; a birtok megszerzése, javítása, üzemben tartása mind megannyi ok lehet, mely a tulajdonost a hitel igénybevételére vezeti. Azon hitel, mely a mezőgazdasági termelés érdekében igénybe vétetik, mezőgazdasági hitelnek, v. gyakran F.-nek is neveztetik. Azonban tulajdonképen a F. alatt azon hitel értendő, melynél a földbirtok alapján adatik a kölcsön, a földbirtok tehát zálogul köttetik le; a zálog rendszerint u. n. jelzálog (hypotheca). A F. e szerint nem is mindig a mezőgazdasági termelés céljainak szolgál, sőt nem is kell, hogy a termelésnek szolgáljon, hanem lehet az fogyasztási hitel (l. Hitel) is. A F. alatt néha azon különleges hitelmiveleteket értik, melyek csakis a földbirtok megszerzésére v. értékemelésére (birtok- és javitási hitel) eszközöltetnek. A F.-től (crédit foncier) megkülönböztetik a szükebb értelemben vett mezőgazdasági v. üzleti hitelt (crédit agricole). A F. a mezőgazdaság fejlődésében igen nagy szerepet visz; rendesen csak a F. utján jut a mezőgazdaság megfelelő tőkékhez, melyek annak kellő felszerelését lehetővé teszik. Mindamellett azt mutata a tapasztalat, hogy a F. csak lassan fejlődik, mivel mindenekelőtt rendezett birtolkviszonyokat, szabad rendelkezési jogot, okszerü gazdálkodást stb. tételez fel. Egyes államokban különösen a telekkönyvek behozatala nagy lendületet adott a földhitelnek. A F. sajátsága, hogy hosszu időre vétetik igénybe és egyik kelléke a felmondhatlanság. Elmélet és gyakorlat sokat foglalkozott a F. helyes szervezésével és berendezésével; különösen Rodbertus (l. o.) fellépése óta a földhitelügy kellő világításba helyeztetett. A F. tulságos igénybevétele terhes adóssági viszonyokat idézhet elő, melyek a földbirtokos osztálynak jólétét, sőt még fentartását is kockáztathatják. (l. Mezőgazdasági hitel, Raifféisen-fële hitelegyletek, Járadékbankok.) A F. igénybevételének módjáról és terjedelméről az ujabb időben mindenfelé iparkodtak adatokat gyüjteni. Általában konstatálják az ujabb időben a F. nagymérvü, sok helyütt tulságos igénybevételét. Hazánkra vonatkozólag hiányoznak oly adatok, melyek biztos tájékozást nyujtanának a F. igénybevételéről. A telekkönyvi kimutatások alapján közöltetik évről-évre a jelzálogterhek évi szaporodása; a F. állapotát csak a hitelintézetek által nyujtott kölcsönökre vonatkozólag tudjuk. A hazai pénzintézetek jelzálog követelései tettek:

1870:

123,9 millió forintot.

1885:

337,7 millió forintot

1875:

205,4   "          "

1890:

469,3   "

1880:

244,2   "          "

1891:

521,8   "

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is