Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Földjáradék... ----

Magyar Magyar Német Német
Földjáradék... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Földjáradék

Az Angliában a XVII. sz.-ban bekövetkezett nagy emelkedése a földbirtokosok jövedelmének, számos irót e jelenség tanulmányozására buzdított. Ez irók mindenekelőtt konstatálták azt, hogy a mezőgazdaságban az összes termelési költségek levonása után fenmarad még egy fölülség; ezt nevezték földjáradéknak és ezt tekintették a földbirtokos jövedelmének, mely azért jut neki, mivel ő birlalója a földben rejlő, a termelésnél nélkülözhetetlen erőknek. Azonban e jelenség okát soká nem tudták adni; sem a fiziotistáknak, sem Smith Ádámnak nem sikerült. A jelenség okát legelőször Aureson pedzi; már világosabban fejtegetik Maltus és West: de a tulajdonképeni magyarázója a F.-nak Ricárdo, ki a F.-ot azon általános törvényre vezeti vissza, hogy mindenütt, hol bizonyos termelvények különböző termelési költségekkel állíttatnak elő, az ár azon előállítási költségeknek fog megfelelni, melyek a termelésre legkedvezőtlenebb körülmények között felmerülnek, a mennyiben e termelésre a fennforgó szükséglet kielégítésére még szükség van. Minthogy pedig épp a földmivelésnél a népesség szaporodásánál szükségkép beáll az eset, hogy a termelés határát ki kell terjeszteni, még akkor is, ha az ujonnan mivelés alá vett területeken a termelés költségesebb, a régibb termelők, kik kevesebb termelési költséggel termelnek, egy jövedelemtöbblethez jutnak: ez a földjáradék. A F. a népesség szaporodásának, a kultura haladásának következménye. A F. bizonyos körülmények között a nemzeti jövedelemnek egy folyton növekedő részét veszi igénybe. Ezen elmélet igen eltérő megitélésben részesült. Voltak, akik a F.-ban a nemzetgazdaságtan egyik alapelméletét látták, mely nélkül az fenn nem állhat (Mik); voltak olyanok, kik azt kevésnek tartották és cáfolgatták (Carey); végül voltak olyanok, kik azt módosították. A F. elismeréséből pedig számosan azt a következtetést vonták, hogy a F.-ot le kell foglalni az egész társadalom számára (George). Sajátszerü alakja a F.-nak a városi F., illetőleg háztelekjáradék, melynek szertelen emelkedése jelentékeny hátrányokkal jár.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is