Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Földteherme... ----

Magyar Magyar Német Német
Földteherme... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Földtehermentesítés

a paraszt-telkeknek felszabadítása az urbéri kötelezettségek alól. Az 1848. évi IX., Erdélyben az 1848. évi IV. t.-cikk az urbériségeken fekvő uri szolgálatot (robot), dézsmát és pénzbeli fizetéseket eltörölték, s a magánföldesurak kármentesítését a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezték. Az 1848. évi XII. (Erdélyben V.) t.-cikkek pedig az urbéri megszüntetett magán uri javadalmakat államadóssággá átváltoztatták, s a kártérítést főbb vonásaiban megállapították. A tehermentesítést részleteiben szabályozó telekfelszabadítási pátensek - Magyarországban az 1853. évi márc. 2-ki, Erdélyben az 1854. évi jun. 21-ki nyilt parancsok - a tehermentesítésnek két módját léptették életbe: 1. kárpótlást és 2. megváltást. A kárpótlást az ország kizárólag országos eszközökből adta; a megváltást a kötelezett urbéri birtokos fizette az ország közrejárulása nélkül. Megváltás alá estek 1. az u. n. remanencialis - maradék - földek, vagyis azok a földek, melyek azon térnek felmérése után, mely az urbér behozatalakor meghatározott számu urbéri telkek összletekép a volt jobbágyoknak átadatott, a jobbágyok kezén találtattak; 2. a nem urbéri természetü tartozások, ilyenek az irtványok, erdők, nádasok és szőllők után járt tartozások. Az urbéri kapcsolat és a földesuri törvényhatóság megszüntetése folytán elenyészett jogokért és járandóságokért fizetett országos kárpótlás osztályszerüleg sorozott általános összegben adatott ugy, hogy a megyék nyolc osztályba, s mindegyik osztály három, - a 8-ik azonban csak 2 alosztályra osztattak. A legmagasabb kárpótlási összeg egy egész urbéri jobbágytelek után 700 pengőfrt, a legkisebb 300 pengőfrt. A 1/2, 1/4 stb. telkek kárpótlási összege aránylag állapíttatott meg. Zsellérteleknek kárpótlási összege, az osztálykülönbségek tekintetbevétele nélkül 50 forint. Ha egyes jobbágyok v. egész községek urbéri szolgáltatásaikat a földesurasággal szabad egyezkedéssel megállapított pénzösszegért örök időkre már megváltották, az ilyen szerződésileg örökre megszüntetett szolgáltatások, amennyiben a kikötött szerződési feltételek már egészen teljesítvék, v. a tehermentesítési nyiltparancs kibocsátása napjáig egészen teljesítendők lettek volna, kárpótlás tárgyát nem képezték. Az 1868. évi XXXIII. t.-c. azonban az 1840. évi VII. t.-c. kihirdetése után kötött örökváltságokat a volt urbéreseknek országos alapból megtérítette. A F. kiegészítésére vonatkoznak még: Az 1871. évi XLIII. t.-c., az 1848. évi törvények által megszüntetett urbéri kapcsolatból fenmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről; az ezt kiegészítő 1877. évi XII. t.-c.; az 1871. évi XLIV. t.-c. az irtványokról. A szőllőbirtok tehermentesítése az 1868. évi XXIX. t.-c. szerint a szőllőbirtokosok által fizetendő megváltás, de a megváltás könnyítésére országos közvetítés segélye mellett történt. L. még Urbér.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is