Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Főszolgabir... ----

Magyar Magyar Német Német
Főszolgabir... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Főszolgabiró

a vármegyei törvényhatóságnak kültisztviselője, s mint ilyen, járásának első tisztviselője, felügyel a hatósága alatti községekre; jogait és kötelességeit az egyes törvények és rendeletek határozzák meg. A közigazgatásnak nincs oly ága, melyben a F., hol mint előkészítő, hol mint végrehajtó, hol mint határozó közeg nem szerepelne. Az 1869. IV. t.-c. 1. §-ában kimondott nagy elvnek, hogy: «az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik», a későbbi törvényhozás által történt áttörésével, a F. birói hatóságot is gyakorol és pedig egyrészt az 1877-ben XXII. t.-c. szerint a kisebb polgári peres ügyekben, amennyiben a törvény értelmében a biráskodással felruháztatik, ami a közigazgatási bizottság felterjesztésére, a belügyminiszter beleegyezésével az igazságügyminiszter által a király nevében történik; másrészt mint büntető biró az 1880. XXXVII. t.-c. által a közigazgatási hatóságok hatásköréhez utalt kihágások eseteiben. Utasításait a F., amennyiben a törvény kivételesen másként nem intézkedik, az alispántól veszi s közvetlenül az alispánnal érintkezik. Teendőinek ellátására rendelkezésére állanak: a főispán által hozzá beosztott szolgabirák; a főispán által kinevezett közigazgatási gyakornokok; a járási irnokok; s az általa - megyehatósági engedély folytán bármikor való elbocsáthatás mellett felfogadott - dijnokok. A F. önállóan hozott sérelmes határozatai 8 nap alatt rendszerint az alispánhoz fellebbezhetők. A F. külön pecséttel bir, a törvényhatóság cimerével s a járás nevét tartalmazó körirattal. A F.-t 1848 előtt judex nobiliumnak (rövidítve Judlium) nevezték. Eredetét némelyek a királyi bilochusokban vélték feltalálni, minek téves voltát azonban már Kollár kimutatta. Az 1883. I. t.-c. szerint a F.-tól megkivánt elméleti s gyakorlati képesség a főjegyzőével egyenlő.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is