Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Fuad pasa... ----

Magyar Magyar Német Német
Fuad pasa... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fuad pasa

1. Mehemed, török államférfi és tudós, szül. Konstantinápolyban 1814 január 17., megh. Nizzában 1869 febr. 12. Atyja, Mollah Izzet efendi, hires költő volt s nagynénje, Leila Hanim, hasonlóan hirnevet szerzett költeményeivel. ritka tudományos nevelésben részesült s a Galata-Seraiban orvostant hallgatott. Mint tengerészorvos 1834. Tahid pasa tengernagyot elkisérte Tripoliszba, de visszatérése után felhagván az orvosi pályával, tolmácsi hivatalt vállalt a török udvarnál. A modern nyelvekben való jártassága és népjogi ismeretei folytán az 1840-ben Londonba küldött Ali pasa mellé rendelték; 1843. visszahivták és a fordító-osztály főnökévé nevezték ki. Miután még ugyanezen évben a dunai fejedelemségekben mint főbiztos működött, érdemei méltánylásául a szultán Resid pasa miniszteriumában belügy-, majd 1853. külügyminiszterré nevezte ki. Ez állásában az orosz követelések ellen irt La vérité sur la question des lieux saints c. röpirata Miklós cár haragját ébresztette fel, minek folytán Mencsikow herceg, orosz követ részéről oly ellenszenves magatartást tapasztalt, hogy elbocsáttatását kellett kérnie. Az 1854-iki keleti bonyodalmak alatt Omar pasa székhelyén és Epirusban mint kormánybiztos fontos missziót teljesített s Epirusban a felkelésnek a legnagyobb eréllyel véget vetett. 1858. ismét elvállalta a külügyminiszterium vezetését s még ugyanezen évben, áprilistól augusztusig, a párisi értekezleten képviselte a portát, mely alkalommal a dunai fejedelemségek rendezésére vonatkozó szerződést is aláirta (1858 aug. 19.). Két év mulva Damaszkuszban mint kormánybiztos a legszigorubban büntette meg azokat, kik a keresztények lemészárlásában résztvettek. Abdul Aziz szultán trónralépésekor nagyvezérré nevezte ki, mely állásában F. az ország pénzügyeinek javítására fordított sok gondot; a rozzant közigazgatás állapotán azonban ő sem birt segíteni, miért állásától felmentették. 1867. megint külügyminiszter lett s a béke fentartása érdekében nagy tevékenységet fejtett ki. Hogy urát az európai reformokkal megbarátkoztassa, rábirta őt egy nyugateurópai utazásra, melyen egyuttal kisérőül is vállalkozott. 1868. veszélyes betegségbe esett, mely a következő év elején Nizzában életét kioltotta. F. pasa ritka műveltségü, tudományosan képzett egyén volt, ki költői működése által is ismertté tette nevét. Tagja volt a konstantinápolyi tud. akadémiának s török nyelvtant is irt.

2. F. Mehemed, török tábornok, szül. Kairóban 1840-ben. Katonai kiképzését Konstantinápolyban nyerte s mint kitünő lovastiszt 1877. egy lovas sereg szervezésével és begyakorlásával bizatott meg. Csapatával 1877 dec. 4. Glena mellett legyőzte az oroszokat, mire egy Konstantinápolyban összevont hadtest parancsnokává léptették elő s a szultán különös kegyében részesült. Jelenleg a szultán főhadsegéde, de befolyását elvesztette. 1882. ő adta át Ferenc József királyunknak az Imtiaz-rendjelt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is