Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
futóhomok drift of sa...

Magyar Magyar Német Német
Futóhomok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Futóhomok

laza s javarészben quarcszeekből áll s alárendeltebben mész-, dolomit-, földpát, magnetit- stb. szemek is fordulnak elő benne. Mindenütt ott képződik, hol a kőzetek elmállása következtében alkotó részeik lazákká lesznek, v. a vizösszehordta fövény szárazzá lesz. Igy a tengerparton, hol a hulámok sok homokot hánynak ki a partra, amelyhez hasonlót a Balaton somogyi partjain is tapasztalhatunk, vagy a kiszáradt tó fenekén, milyenek földünk szárazföldjének belsejében sok hegyütt levő sivatagok, hazánkban maga az Alföld nagy medencéje. A szárazzá lett laza fövény szemcskéi a szél nyomásának nem lévén képesek ellentállni, a szél irányában mozogni kezdenek, ez irányban gördülnek a felszinen. Futóhomok-területek a földkerekség sikabb vidékein mindenütt vannak. Óriásiak Ázsiában a Mongolföldön, Khinában, Turkesztánban stb. Afrikában hires a libiai sivatag s a Szahara. Európában a tengerpartokon, a német alföldön, a dán szigeteken, Franciaországban a «Landes», Ausztria és Magyarországon a Duna völgyében. Hazánkban F.-területek vannak Somogy- és Tolnamegyében, a Kis Alföldön, Mosony-, Komárommegyében, a Nyirségben, a Duna-Tisza közén. Legimpozánsabb nemcsak köztük, de egész Európában az Al-Duna mentében levő u. n. Deliblati F.-terület, melynek homokja a legfinomabb s hol a szél 50 m.-nél magasabb buckákat hozott létre. A szél, illetőleg a buckák iránya a Duna-Tisza közén északnyugati, a Nyirségen déli, mig a deliblati területen délkeleti.

Ellene két törvényünk, t. i. az 1844. évi X. és 1879. évi XXXI. t.-cikk rendelkezik. Az előbbi törvény kimondja, hogy ha a F. elfojtása az érdekelt birtokosok megegyezésével nem eszközölhető, a közhatósági beavatkozásonak is helye van. Ez abban áll, hogy a törvényhatóság egy küldöttséget rendel ki a végett, hogy az a szükséges munkálatok, azok költségei s elosztási kulcsa tekintetében javaslatot tegyen; e javaslatok alapján azután a törvényhatóság határoz. A költségek elosztásának szabálya az, hogy azokban a birtokosok, megvédett területük terjedelme és az elhárított veszély nagysága arányában részesülnek. A törvényhatóságnak a teherelosztásra vonatkozó határozatában meg nem nyugvó bármelyik érdekelt birtokos azt birói uton megtámadhatja. Az 1879. évi XXXI. t.-c. értelmében a F. továbbterjedésének meggátlása végett beerdősítést is rendelhet el a földmivelési miniszter, illetőleg kötelezheti az érdekletteket beerdősítési társulattá alakulásra. Az igy alakult társulat feladata az erdősítést a törvényhatósági közigazgatási bizottság mint erdőrendszeti hatóság felügyelete alatt eszközöltetni. L. még Diluwium, Futóhomok-kötés.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is