Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
gála kid-glove
gála- gala
galacsin pellet
galád atrocious
galád dirty
galád csel mean trick
galádság perfidy
galádul atrociously...
galádul meanly
galagonya hawthorn
galagonya may
galagonyabo... hawthorn
galamb dove
galamb pigeon
galambcsapa... loft of pig...
galambdúc loft
galambdúcba... to loft
galambházba... to loft
galambocská... lovey-dovey...
galambom ducky

Magyar Magyar Német Német
galád & alá... niederträch...
galád & hit... schnöd
galagonya Hagedorn (r...
galamb Taube(e)
galambdúc Taubenschla...
gallér Kragen (r)
gálya Galeere (e)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gál

1. erdélyi püspök, nagy érdemet szerzett azzal, hogy 1241 után Lőrinc vajdát mindenképen segítette a tatárjárás nyomoruságainak eltüntetésében.

2. G. András, ref. lelkész és iró, szül. Ipoly-Pásztón (Hont vmegye), hol atyja lelkész völt, 1764 jun. 11., megh. Alsó-Vadásziban 1828. Tanult Sárospatakon, félévet pedig a jenai egyetemen töltött, honnan a gönci egyház hivta meg lelkészül, majd (1811) az alsó-vadászii egyház karának egyik kedvelt énekszerzője volt, s a reformátusok énekeskönyvében levő 180, 187, 193 és 218. dicséreteknek ő volt a szerzője. Önálló munkái: Szomoru, de mégis örvendetes utazás (Lőcse 1792); Burghaim a maga gyermeki körében. Uj együttvaló beszélgetések a természeti és az emberi életre tartozó némely dolgokról, a gyermekek kedvéért irta Mundt G. W. (Kassa 1802).

3. G. Domokos, kat. hittudós, szül. 1786., megh. 1845 jan. 8. Az ember figyelmének legfontosabb tárgyai c. kéziratot hagyott hátra. Egyéb munkái: Pascal gondolatai fordítása; Az igazság és szeretet felelete.

4. G. Imre, reform. püspök, született Alsó-Lindván 1596., megh. Veszprémben 1655. Tanulását a Kultság György tanító vezetése alatt álló lindvai iskolában kezdette Debrecenben, majd külföldi egyetemeken folytatta; 1624. veszprémi lelkésszé választatott; itt az ő buzgólkodása folytán építettek a reformátusok egy diszes templomot a várban (1627-29), melyet azonban tőlük 1710., majd véglegesen 1716. elvettek. A veszprémi egyházmegyének előbb helyettes, 1631 után rendes esperesévé, 1649. pedig a dunántuli reform. egyházkerület püspökévé választatott meg s mint ilyen eszélyével és erélyével sokat tett a kerületében volt egyházaknak, különösen a pápainak felvirágoztatására.

5. G. István, az előbbinek fia, ref. lelkész és a dunántuli ref. egyházkerület hetedik püspöke, szül. Veszprémben 1621., megh. ugyanott 1668. Tanulmányait elvégezvén, az akkor, sőt még a XVII. sz. végén is főiskolai rangban levő veszprémi ref. főiskolában atyja helyére választatott lelkésszé 1655., később szeniori, 1663-tól haláláig a püspöki tisztet is viselte.

6. G. János (hilibi), biró, politikus, szül. Kis-Magyaron (Pozsony vm.), megh. Budapesten 1891 febr. 11. Az erdélyi királyi tábla ülnöke, később a kir. kuria rendes tagja volt. 1836 óta az erdélyi országgyüléseken, az unio kimondása után a magyar képviselőházban szerepelt. Mint publicista is működött, részint jogi, részint gazdasági cikkeivel.

7. G. László (hilibi Gaál), jogi iró, szül. 1767., megh. 1848 jul. 9. Eleinte kir. ügyigazgató és kincstári tanácsos volt, 1835. erdélyi főkormányszéki tanácsossá nevezték ki, 1838. a szebeni országgyülésen a számvevő hivatal elnöke lett. 1847. nyugalomba vonult. Három jogi munkát irt. V. ö. Szinnyei, Magyar Irók.

8. G. Péter, Wallenstein lovas vezére, a gyulai Gaálok nagy katonai családjából. G. fiatal korában adóügyi biztos Horvátországban, majd Esterházy Miklós udvari kapitánya, ki 1623. és 1624. Bethlen Gáborhoz küldte mint megbizottját. 1624-től Komáromban császári alezredes. Ő kezdte meg Babindali Andrással együtt az ugynevezett horvát, de voltakép magyar karabélyosok, mai szóval draganyosok toborzását Wallenstein számára, 1626 márc. csehországi Égerben volt az ezred, melynek kiváló része volt abban, hogy Wallenstein ápr. 25. a dessaui hidfőnél vivott nagy ütközetben megverte Mansfeldet. Majd Tilly alatt vett részt a dán királlyal Braunschweigban, Lutter am Barenberge mellett végbement csatában. 1626 szept. elején halt meg, áldozatául esvén az Észak-Németországban nagy mérvben dühöngő pestisnek. Téved tehát Hallwich, Wallenstein korának legalaposabb ismerője, midőn Wallenstein"s Ende c. munkájában (I., 89.) egy 1633. szerepelt Gall nevi kapitánynál kérdésbe teszi, hogy tán ez volt G.? Ezredét Hrasztovaczky Lukács, Zrinyi György horvát karabélyos ezredének alezredese kapta meg Wallensteintól. G. ezredének részletes történetét megirta Ballagi Aladár: Wallenstein horvát karabélyosai c. munkájában, 92-113. l.

9. G. Sándor (csik-szent-györgyi), l. Gaal (4).

10. G. szent, l. Gallus.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is