Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
gereben comb
gereben hackle
gerebenez to comb
gerebenez to hackle
gerebenező heckler
gerebenező ... heckler
gereblye rake
gereblyéz to rake
gereblyéz to rake ove...
gereblyézés... raking

Magyar Magyar Német Német
gereblye Harke (e)
gereblye Rechen (r)
gereblyéz rechen

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gereb

A fa usztatásánál szükségelt azon vizépítmény, melynek az a hivatása, hogy a vizet keresztül eressze, de a rajta uszó fát feltartóztassa, v. pedig uszásának irányát megváltoztassa. A G.-k ugy nagyságuk, mint szerkezetök és berendezésök tekintetében is igen változatos építmények mert mindig a helyi viszonyokhoz és igényekhez kell alkalmaztatniok.

Minden, még a legegyszerübb G. is, három főrészből áll, u. m. a G.-lábakból , az orsópadokból b és a G.-fogakból c, melyekhez a tökéletesebb szerkezeteknél még a G. mentén elterülő alapzat d csatlakozik, a G.-lábak között látható padolattal együtt. G.-lábak v. gyámoszlopok, épp ugy, mint a hidaknál, az egész építmény támaszkodó pontjait képezik és v. fából, v. pedig kőfalazatból, sőt vasból is szerkesztetnek és 8-12 méternyi távolságban állítatnak fel. Minthogy a G.-re gyakorolt viznyomást és a lökéseket ezeknek kell kiállniok, elegendő szilárdsággal kell azokat építeni, hogy ugy a viz csendes nyomásának, mint a mozgásban levő viz, jég és az uszó fa lökő erejének biztosan ellenállhassanak. A G. fontossága és célja szerint, továbbá a viz mélysége, a talaj minősége stb. szerint, ezen célra jármokat, gulákat, kőszekrényeket és kőből falazott gyámoszlopokat szokás használni. Ezeket ugyanis befejezett usztatás után a G. többi, vizből kiálló alkotórészeivel együtt szétszedik és a jövő tavaszig félre teszik. Az orsópadok négyélüre megbárdolt vastag gerendák, melyeknek rendeltetése, hogy a G.-fogak hozzájok támaszkodjanak. Mint hogy a G.-fogakra gyakorolt nyomás tehát reájok nehezedik, elegendő szilárdsággal kell birniok, hogy meg ne hajoljanak vagy el ne törjenek. Az orsópadok egy, két, sőt három sorban is alkalmaztatnak. A G.-fogak v. geregorsók 3-8 méter hosszu és 10-15 cm. vastag, lehántott, többnyire fenyőrudak, melyek vastagabb, lehántott, többnyire fenyőrudak, melyek vastagabb, meghegyezett végökkel a vizbe bocsáttatnak s ezzel az alapzat széléhez támaszkodnak és egymástól 15-25 cm.-nyire feküsznek, s igy tehát valóságos rácsot képeznek. A G.-fogakat bejezett usztatás után a legtöbb G.-ben ki szokták huzni s félszerekbe helyezni.

A G.-k általános elrendezése többféle körülménytől függ, nevezetesen attól, vajjon a gerebnek elterelőnek v. pedig felfogónak kell-e lenni? Elterelő G.-nek neveztetik minden gereb, melynek feladata az uszó fát valamely ponttól távol tartani, vagy pedig uszásának más irányt adni. Hazánk királyhágóntuli részében a főgerebek majd kivétel nélkül elterelő G.-ek. A Gereb fölött látható még az árapasztó árok d, mely kezdőpontját zsilippel zs és ezelőtt még elterelő gerebbel is fel van szerelve. Az ó-kemencei gereb felépítése 1,5, a 9 km. hosszu csatorna pedig 1,2 millió koronába került. Felfogó G. az, mely az uszó fát utjában szándékosan feltartóztatja s maga előtt meggyüjti. Ilyen G.-ek iránya lehet egyenes és a folyó sodrára merőleges; vagy pedig egyenes, de a folyó sodrára ferdén fekvő, vagy pedig kétszer-háromszor törött vonalból álló, v. pedig sokszor törött vonal is lehet, mely összesen zsákot alkot. A felfogó G.-ek előtti mederrészt G.-udvarnak nevezik. Ennek oly nagynak kell lenni, hogy bizonyos mennyiségü fát hosszabb időn keresztül és anélkül, hogy annak a viz általi elvitelétől félnünk kellene, képes legyen felvenni.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is