Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Géza (II.) ... ----

Magyar Magyar Német Német
Géza (II.) ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Géza (II.) király

Géza (II.), király (1141-61.), II. v.Vak Béla és Ilona fia, született 1129.; atyja halála után három nappal, 1141 febr. 16. már megkoronázták. Anyja testvére, Belus bán és nádor lett a gyámja. Alatta már 72 vármegyéből állott az ország, melynek számos lakatlan területe G. idejében nyerte népességét. Részint kicserélődött s helyesebb arányokban oszlott meg az eredeti népesség, részint külföldről jöttek gyarmatosok. Igy szlávok, németek s 1143-1150 közt flamandok, kik Erdély DK-i részén telepedtek le és Szebent alapították. Az ifju király kormányának hasznos munkáját azonban gyakran szakította félbe csatazaj. Az oroszok ugyan lemondtak Boris támogatásáról, mivel Miciszláv kievi nagyfejedelem leányát, Fruzsinát, feleségül jegyezte el a magyar király, a nyughatatlan trónkövetelő azonban szives fogadtatást talált III. Konrád német-római császárnál, ki ezen az uton hübéres tartománnyá szerette volna tenni Magyarországot. A surlódás élessé vált már akkor is, midőn a magyarok az admonti zárdából fegyveresen akarták kiszabadítani királyuk nővérét, Zsófiát, kinek fiával való eljegyzését felbontotta III. Konrád; akkor azonban visszavonultak, mert a királyleány kijelentette, hogy önként ment a zárdába. Mikor azonban a Jasomirgott Henriktől titokban segített Boris 1146 ápriljában hirtelen elfoglalta Pozsonyt s azt csak pénzáldozatok árán vehette vissza II. G., a magyarok háborut izentek Jasomirgott Henriknek, 70,000 emberrel törtek reá s az ütközet küszöbén lovaggá avatott király és Belus nádor személyes vezetése alatt a Lajta mellett levő Brucknál 1146 szept. 11. teljes győzelmet arattak. 7000 német holtteste fedte a csatatért. A magyarok az országos éhség miatt nem folytatták a hadjáratot, VI. Welf grófnak azonban évi segítséget igértek, ha nyugtalanítja III. Konrádot s ősi hercegségének Bajorországnak bitorlóját, Henriket. A következő évben, 1147 juniusában azonban II. G. szabad átmenetet engedett országán III. Konrád kereszteshadának. Az öt hétig tartó átvonulás ideje alat az eléggé nem fegyelmezett sereg sokat rabolt ugyan, ellenségeskedésre azonban nem került a dolog. Borist, ki a császár táborában volt, kiadatni kivánta a király, a császár azonban szökni engedte a trónkövetelőt. Kiadatását határozottan megtagadta VII. Lajos francia király, ki 70,000 főnyi sereggel nemsokára szintén a Szentföldre igyekezett; egyébiránt jó rendben vonult át az országon. Egy esztendő mulva, a törökök fegyvereitől megverve, éhségtől, szomjuságtól kinoztatva, a két keresztes sereg csüggedten tért haza Magyarországon át. 1149-től II. G. többször harcolt sógora, a kievi nagyfejedelemségre vágyó Izjaszláv volhiniai fejedelem érdekében Vladimirkó halicsi és György susdali fejedelem ellen, s 1151. Izjaszlávnak sikerült is bevonulnia Kievbe, ahol azonban a Rurik-család legidősb tagját, Vjacseszlavot ösmerte el nagyfejedelmül s magát csak uralkodótársul fogadtatta vele. Msztiszláv megsegítésére még azon évben küldött serege azonban (1151 jul.) Vladimirkó ellen vereséget szenvedett. A következő évben 73 csapattal maga II. G. ment Vladimirkó ellen, s Jaroszláv vidékén megvervén, békére kényszerítette. Azután minden idejét a Manuel görög császárral való háború foglalta el. Ellene már 1149. küldött csapatokat a szerbek védelmére; Manuel azonban 1152-ben Magyarországba is betört, Zimonyt elfoglalta s az akkor ejtett foglyok visszaadására csak 1154. szoríthatta őt II. G. Mig Manuel Borist, majd a hozzámenekült István herceget segítette, II. G. viszont Manuel unokatestvérét, Komnenosz Andronikoszt pártolta, s 1155. megverte, 1156. pedig békére kényszerítette a császárt. A Magyarország rovására terjeszkedni akaró Manueltől épp ugy megvédte hazáját, mint I. (Rőtszakállu) Frigyestől, ki azt Németországba szerette volna beolvasztani; sőt 1158 nyarán 600 «szerecsen» lövővel (székellyel) segítette is őt Milano bevételében, vele szemben azonban csakhamar III. Sándor pápához csatlakozott. II. G. megh. 1162 máj. 31-én. Fiai István, Béla, Árpád s Géza.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is