Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Goldoni... ----

Magyar Magyar Német Német
Goldoni... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Goldoni

Károly, olasz vigjátékiró, szül. Modenában 1707 febr. 25., megh. Párisban 1793 jan. 6. Már ifju korában kitünt nyughatatlan poéta-természete, egyszer megszökött egy vándor-komédiás társulattal, máskor consilium abeundi szakította meg tanulmányait. Készült orvosnak, hivatalnoknak, ügyvédnek, mig végre 24 éves korában csakugyan le is tette az ügyvédi vizsgálatot. De pöriratok helyett ekkor is inkább tragédiákat és opera-librettókat irogatott; 1734. kezdték e darabjait előadogatni s ő ekkor már utazgatott is azzal a szinésztársasággal, melynek számára dolgozott. Két évvel később megházasodván, letelepült Pisában és ott négy évig tényleg ügyvédeskedett. De ekkor a Medebach-féle velencei szinésztársaság ujra eltántoritá az ügyvédségtől, melyhez már többé nem is tért vissza. Szerződött az igazgatóval, testestül-lelkestül eladva magát neki, kötelezve magát ünnepi prologok és epilogok irására, régi darabok átdolgozására, a saját és esetleg a mások müveinek betanítására. Negyvenegy éves volt, midőn megkezdte működését a Medebach-féle társulatnál, s ez az év uj korszak megnyiltát jelenti G.-ra és az olasz vigjáték történetére nézve is. Ekkor kezdte meg a harcot a «comedia dell" arte», a rögtönzött vigjáték ellen, mely harca győzelemmel is végződött. 1748-62-ig csodálatos termékenységet fejtett ki volt esztendő, melyben tizenhat darabot irt, melyek közül négyet-ötöt legkiválóbb munkáihoz soroltatni, bukni pedig egyik sem bukott. Közben nagy ellensége támadt Gozzi Károlyban (l.o.), aki a G.tól hirdetett jellemvigjátékkal szemben a tündéries vigjátéknak felsőbbségét hirdette. S midőn ez uj műfajt a közönség is kezdte támogatni. G. elkeseredetten hátat fordított szülővárosának és elment a párisi olasz komédiához. Itt olyan jól fogadták, ez enciklopédisták körében annyi kedves ismerősre tett szert, az udvar, mely olasz nyelvmesternek alkalmazta, annyira jól gondoskodott anyagi viszonyairól, hogy nem volt többé kedve visszatérni. 4000 frank nyelvmesteri nyugdiját egészen a francia forradalom kitöréséig élvezte, majdnem husz éven át. A nemzeti konvent persze törölte ez udvari nyugdijat, de 1793 jan. 7. Chenier József Mária meleg felszólalása folytán ismét kiutalványozta. Csakhogy akkor G. már halva volt s a forradalmi kormány jótékonyságát csak özvegye élvezhette. Darabjaival erkölcsjavító tendenciákat követett; tehetsége két legerősebb oldala a megfigyelés és guny lévén, rendkivüli sikerrel birta ostorozni a korabéli velencei társadalom százféle kinövését. A jellemekre vetette a fősulyt s valóban tömérdek uj alakot vitt is a szinpadra; a rögtönzött vigjáték tipusait: Arlecchinót, Brighellát, Columbinát, megtartotta ugyan, de csak névleg; mindez alakokat uj meg uj vonásokkal ruházta fel, ugy hogy majd minden arabjában mások. G. kiváló volt mint szatirikus, kiváló mint jellemfestő, de annál gyöngébb a cselekmény dolgában. Ezt másodrendü dolognak tartotta s bonyodalmat alig vitt bele, vagy pedig csak egészen kezdetlegest. Nyelv dolgában szintén ujító volt. Ki akarta iratni azt a képletekkel és hasonlatokkal, ellentétekkel és szójátékokkal tele stilust, melyet a marinisták felvittek a szinpadra is. Népszinművei nagy irodalmi értékkel birnak; a velencei nép jellemét bámulatos tökéllyel festette, s ezen művei (kivált a Baruffe Chiozzote) ma is hatásosak. G. nyomtatásban megjelent darabjainak száma meghaladja a száznyolcvanat. utána az olasz vigjáték sokáig az ő általa jelzett nyomokon haladt és még legujabban is támadt egy kiváló tanítványa a velencei Gallina személyében; eddig azonban olasz iró nem multa felül. Magyarországban a következő G.-féle darabokat adták elő: A hazug. Vigjáték, fordította Radó Antal (Budapest 1882); A jótékony zsémbes. Vigjáték, fordította és G.-ról szóló tanulmánnyal ellátta Radó Antal (u.o. 1892), Két ur szolgája, melynek fordítása nyomtatásban nem jelent meg, de a század első tizedeiben sokat játszották nálunk. Összes művei megjelentek Zattánál Velencében, 44 köt. (1788-95). Igen érdekesek emlékiratai, melyeket eredetileg franciául irt (Mémoires pour servir a l"hitoire de sa vie), a Bibl. class. écon.-ban (Sonzogno). V. ö. Masi, Lettere di Carlo G.; Molmenti. Carlo G. (Ongania 1880); Galanti, Carlo G. e Venezia nel secolo XVIII (Salmini 1882); Radó Antal, Goldoni és Alfieri (Lampel 1892).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is