Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
gordonka cello

Magyar Magyar Német Német
gordonka & ... Cello (s)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gordon

(ejtsd: gód"n), régi skót család, melynek ősei alkalmasint Hódító Vilmos alatt költözködtek Normandiából Angliába, ahol később a Berwick skót grófságban fekvő G. birtokot s ezzel kapcsolatban a bárói rangot, 1684. pedig a hercegi méltóságot elnyerték. Maga a főág G. Áfámban, Huntley báróban halt ki 1402., mire azután annak neve és birtokai az ő vejére, Seton Sándorra átszálltak. Az Aberdeeni grófok hasonlóan a G. családtól származtatják magukat, illetőleg G. Patricktől, ki I. Jakab skót királynak kortársa volt. Említendő családtagok: G. György, Huntley gróf (1535-62), V. Jakab skót király bizalmi várfia és távolléte alatt a kormánytanács tagja. Midőn az angol udvar Jakab leányát, Stuart Máriát VI. Eduárd angol királlyal akarta eljegyezni, G. ezt a tervet ellenezte. 1546. lordkancellár lett és ez állásban az országba szivárgó református hitet elnyomni törekedett. Midőn 1562. Mária királynő féltestvérével, Murray gróffal meghasonlott, ellenfelei G.-t börtönbe zárták és kivégezték. Második, hasonnevü fia, 1565. lett lordkancellár és buzgón fáradozott az angol fogságban szenvedő Mária kiszabadítása érdekében. Megh. 1576.

G. Patrick, szül. 1635., megh. 1699 nov. 29. Ez külföldön hajhászta a szerencsét és egymásután a svéd, lengyel, 1661 óta pedig Nagy Péter cár meghivására az orosz seregben szolgált. Részt vett a törökök elleni I. harcban, azután Kievben lett parancsnok, majd pedig Leforttal vállvetve az orosz hadsereget reformálta. 1696. Azov várát vette el a törököktől. Péter első nagy európai körutja idején Moszkvában működött mint parancsnok és ez állásban nyomta el a testőrök és ijászok felkelését. Naplóját, mely egyike a legtanulságosabb korabeli kutfőknek, Posselt adta ki (Moszkva 1849-53, 3 köt.). V. ö. Brückner értekezését a Histor. Teschenbuch 1879. évfolyamában.

G. Sándor, az előbbinek unokája és veje, eleintén a francia seregben szolgált, 1693. pedig hasonlóan az orosz zászlóhoz szegődött. A Narva melletti csatában (1700) svéd fogságba esett, melyben 1711-ig sinlődött. Ez évben vezérőrnagyi ranggal visszatért szülőföldjére, Skóciába, ahol 1752. elhalt. Ő irta I. Nagy Péter cárnak történetét (Aberdeen 1755, 2 köt., németül Wichmanntól).

G. György, lord G. Cosmus hercegnek 3. fia, szül. Londonban 1751 dec. 25., megh. Newgateban 1793 nov. 1. Az angol hajóhadon kezdte pályáját, melyet azonban 1774. a politikával cserélt fel, amennyiben magát Ludgershillben a parlamentbe választatta. Buzgó protestáns létére megbotránkozott az 1778. kiadott rendeleten (mely a katolikusoknak kedvezett) és nagyszabásu protestáns mozgalomnak állott az élére, mely az 1780 jun. 2., a londoni szt. György-téren tartott óriási népgyülésen érte el tetőpontját. A gyülés határozata értelmében azután G. lord az izgatott néptömeg élén a parlamenti palota elé vonult, hogy ama rendelet visszavonását sürgesse. Egyuttal arra kérte fel az elnököt, hogy a beadott kérvény tárgyalására napot tüzzön ki, mely esetben a rend fentartását magára vállalta. Amint azonban a parlament a tárgyalást jun. 6. kitüzte, Londonban azonnal utcai zavargásra került, melyet a katonaság csak néhány nap mulva (jun 8.) tudott elnyomni, miután a zendülők több katolikus templomot és iskolát, szintugy több börtönt megrohantak s egyes gazdag katolikus angoloknak házát kifosztották G.-t magát ekkor elfogták és fölségsértés miatt törvényszék elé állították; az esküdtek azonban Erskine védbeszédének hatása alatt felmentették (178). Később G. a canterbury-i érsekkel keveredett tollharcba, amiért az érsek átokkal sujtotta s erre nemsokára Franciaországba költözött, hol a kitörő félben levő forradalmi mozgalomhoz csatlakozott és a király és udvar ellen röpiratot adott ki, melynek fejében 5 évi fogságra itélték. G. azonban még idejekorán Hollandiába menekült. Itt egy ideig lappangott és állítólag zsidó vallásra tért. Midőn pedig 1793. hazájába visszatért, Birminghamban elfogatott és a Newgatei börtönbe záratott, hol azonban még ebben az évben váratlanul elhalt.

G. György, G. 5-ik herceg, szül. Edinburgban 1770 febr. 1., megh. 1836 máj. 28. Mint peer, tábornok és végül mint a titkos pecsét őre szolgálta hazáját. A parlamentben a Melbourne-kabinet ellenfeleivel szavazott és az orangista-párt hivének vallotta magát. Benne kihalt a G. hercegi család fiága.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is