Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
gordonka cello

Magyar Magyar Német Német
gordonka & ... Cello (s)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gordon

1. János, skót születésü kalandor, ki Wallenstein császári fővezér zsoldjába állott és a Terzky-ezredben közkatonából alezredessé küzdötte fel magát. 1634. Wallenstein őt Éger várának parancsnokává tette, de midőn G. arról értesült, hogy ura a svédekkel egyesülni készül, ő is cserben hagyta, sőt Leslie és Butler társaival (szintén skót születésü alvezérekkel) titokban Wallenstein és főbb hiveinek meggyilkoltatását határozta el. Mig társai magát Wallensteint ölték meg, azalatt G. és cinkosai 1634 febr. 25. Ilov, Terzky, Kinsky és Neumann ezredeseket gyilkolták meg az éj homályában. Ezért II. Ferdinánd császártól 120000 forintot kapott jutalmul. Későbbi életéről nem tudunk biztosat.

2. G. János Watson sir, skót festő, szül. Edinburgban 1790., megh. u. o. 1864 jan. 1. Graham János tanítványa, eleinte történeti képeket, utóbb képmásokat festett, melyekkel rendkivüli sikereket aratott. Szinezésük nagyon harmonikus. 1850. a skót művészeti akadémia elnöke, 1851. a londoni akadémia tagja lett. A G. névvel a többi Watson nevü skót festőtől különböztették meg.

3. G. Károly György, rendesen Khinai G. v. G. pasa, angol politikus és hadvezér, felfedező s hittérítő és a műveltség kiváló terjesztője, szül. 1833 jan. 28., elesett Khartumban 1885 jan. 26. Miután a woolwichi hadapród-iskolát elvégezte, a mérnöki karba lépett, részt vett a krimi háboruban (1854-56), szintugy a kis-ázsiai török-orosz hatérkérdés szabályozásában, nemkülönben az 1857-58. és 1860. angol-khinai háboruban. A béke megkötése után beutazta Khinának ismeretlen részeit a nagy fal mentén és éppen akkor tért vissza felfedező utjáról Pekingbe, midőn a Taiping-felkelés már a fővárost fenyegette. Ekkor a császár felhivására elvállalta egy khinai hadtest vezényletét, melynek élén 18 hónapon át 81864 juliusáig) kemény tusát vivott a felkelőkkel, kikre, különösen a tengerpartmelléki tartományokban, sulyos csapásokat mért. Elvégre a császár fővezérré nevezte ki és e minőségben a lázadást teljesen elfojtotta. 1863. visszatért Angliába és alezredesi ranggal az angol seregbe lépett vissza és 1865. Gravesend parancsnoka lett. 1871-73-ig mint konzul és a Duna torkolatát szabályozó bizottság tagja működött Galatzban. 1873. az egyiptomi alkirály esedezésének engedvén, hozzáfogott mint Sir Baker Sámuel (l.o.) utóda Egyiptom déli határainak kiterjesztéséhez a felső-Nilus forrástavaiig. 1874. febr. 2000 főnyi néger haddal elindult Alexandriából és Gondokoróban, utóbb Ladóban ütötte fel főhadi táborát, ahonnan hosszu sorát alapította meg a megerősített kisebb-nagyobb váraknak, melyekből azután a hatalmas arab rabszolgakereskedők ellen irtó háborut folytatott, a műveltségnek Szudánban utját egyengette és a mellett különös gondot fordított a keresztény hit terjesztésére. Az alkirály nagy érdemeit a pasa ranggal és cimmel jutalmazta meg. 1877. pedig a Szudánban levő összes tartományok főkormányzójává tette. 1879. G. állásáról leköszönt és mint Ripon lord keletindiai katonai főkormányzó titkára, Kalkuttába távozott. 1881. ujra Khinában járt, hogy a khinai-orosz határviszályt kiegyenlítse. 1882. angol altábornok lett és a Foktartományba helyeztetett át, honnan azonban már 1882. visszatért. Ezután meglátogatta a Szentföldet és éppen a Kongo-állam szolgálatába akart állani, midőn a Közép-Afrikában támadt Mahdiféle lázongás nemcsak az egyiptomi, hanem az angol befolyást is komolyan kezdé fenyegetni. Ennek hirére az angol minisztérium G.-t 1884. nagy kiváltságokkal, de kevés pénzzel ellátva Khartumba küldötte, hogy a mohammedán reakció előnyomulásának határt szabjon. G. el is indult Khartumba, ahová febr. 18. érkezett meg és azonnal hozzáfogott feladatához. Ügynökei által hajlandónak mutatkozott a mahdit Kordofan urának elismerni, ha az viszont Egyiptom többi tartományait nem bántja: a törzsfőnökök egy részét pénzzel nyerte meg a maga részére és még a rabszolgakereskedőkkel is elnézően bánt. A Mahdi azonban csak folytatta előnyomulását, mialatt vezére, Digma oszmán, a G. segélyére küldött Graham tábornokot feltartóztatta. Igy hát G.-nak helyzete az elszigetelt és a máhdistáktól már-már körülzárolt Khartumban egyre aggasztóbb lett. Márc. 16. kirohant és a város határát tüzzel-vassal pusztitó máhdistákkal megütközött, de ezek visszavonulásra kényszerítették. A Gladstone-minisztérium ugyan (elkésve bár) ujabb felmentő expediciót indított utnak, de ez már nem birta Khartum bukását megakadályozni, mely 1885 jan. 26. bekövetkezett. Maga G. hősi ellentállás után megöletett. Anglia őszintén siratta hős, tudós és egyuttal istenfélő fiát, ki az angol jellem tipikus vonásait egyesítette. A királyné is rosszalását fejezte ki a Gladstone-kabinettel szemben, hogy az angol hatalom és a műveltségnek e bajnokát ugyszólván feláldozta. A parlament pedig a Trafalgar-Square-on 1888. emlékszobrot állított G.-nak.

4. G. Róbert, angol politikus, sir, Aberdeen György grófnak öccse, szül. 1791., megh. Balmoralban 1847 okt. 8. A diplomáciai pályán töltötte egész életét. Előbb 81810 óta) Persiában, 1818 óta Bécsben, 1828 óta pedig Konstantinápolyban élt mint követ. Ez évben a whig-minisztérium ugyan visszahivta, de Peel Róbert 1841. megint kinevezte bécsi követnek. 1846., midőn bátyja (a miniszterelnök) leköszönt, ő is nyugalomba vonult.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is