Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Gossler... ----

Magyar Magyar Német Német
Gossler... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Gossler

Gusztáv, porosz kultuszminiszter, szül. Naumburgban 1838 ápr. 13. Mühler volt porosz kultuszminiszternek az unokája. Jogot végzett s azután a birói pályán szolgált. 1879. Puttkamer miniszter a kultuszminisztériumba hivta mint helyettes államtitkárt. Ebben az állásban a porosz képviselőházban mint referens legelőször tünt fel, amidőn az Elbing város által saját költségén emelt elemi iskoláknál követelt felekezetiség nélküli jelleg ellen kardoskodott. A német birodalmi gyülésnek már 1878 óta volt tagja, még pedig mint a konzervativ zászlónak hive, melynek tulzott követelésit azonban annyira-mennyire mérsékelni iparkodott. 1881 febr. 17. a birodalmi gyülés klerikális-konzervativ többsége az elnöki székbe ültette, 1881 jul. 18. pedig I. Vilmos császár kultuszminiszterré nevezte ki. Elődjének (Puttkamer) rendszerét és elveit is örökölte és első sorban a klerikálisok és konzervativek közötti béke helyreálltásán fáradozott. Ez nagyobbrészt sikerült is, amidőn 1882 tavaszán a liberális párt heves ellenzése dacára Falk miniszter örökségének, a májusi törvényeknek javarészét elejtette és a papságot a világi hatóságok és tanárok befolyása alól megint felszabadította. Azonfelül néhány elitélt és fogvatartott kat. püspöknek megkegyelmezett, avagy előbbi állásukba ültette azokat vissza. 1886-87. a kispapok nevelésének ellenőrzésére hozott törvényeket is enyhítette és több, Németországból kizárt szerzetesrendet fogadott vissza. Az elemi iskolákat ugyan meghagyta az állam befolyása alatt, de másrészt sürgette az intenziv hitoktatást, az u. n. felekezeti jelleg nélküli iskolák alapítására pedig nem adott engedélyt. Az egységes középiskola tervéről hallani sem akart és a klasszikus nyelvek beható tanítása ellen irányuló mozgalommal szemben is rideg álláspontra helyezkedett. A testgyakorlatra több sulyt fektetett elődeinél. A lengyel ajku vidéken eréllyel folytatta a népiskola germanizálását és 1887. a lengyel nyelv tanítását is megszüntette, mi a lengyelek között nagy elkeseredést szült. 1890. hozzáfogott a népiskolai törvény alapos reformjához. Az előterjesztett javaslatot azonban a középpárt és a lengyelek hevesen ellenezték. Amennyiben pedig Caprivi kancellár ezeknek szavazatait a vámszerződések fölötti vita alkalmával nem nélkülözhette, G. belátván helyzetének tarthatatlanságát, 1891 márc. 12. beadta lemondását. Jul. 7. II. Vilmos császár Ny.-Poroszország tartományi főnökévé nevezte ki. V. ö. Anpsrachen und Reden des preussiscgen Staatsministers G. (Berlin 1890).

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is