Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
gőz fume
gőz steam
gőz vapor
gőz vapour
gőz hatja it goes by ...
gőzdóm dome
gőze sincs ... to know bea...
gőzerővel at full thr...
gőzerővel full blast
gőzerővel like smoke
gőzerővel d... to be in fu...
gőzerővel d... to steam
gőzerővel h... to steam
gőzfátyol gauze
gőzfürdő sauna
gőzfürdő Turkish bat...
gőzhajó steamboat
gőzhajó steamer
gőzhajó steamship
gőzmozdony steam engin...

Magyar Magyar Német Német
gőz & pára ... Dampf (r)
gőzöl & pár... dämpfen
gőzölög & p... dampfen
gőzös & gőz... Dampfer (r)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gőz

Ha folyadék a meleg behatása alatt légnemüvé változik, a keletkezett légnemü testet gőznek nevezzük. Az ilyenek tanulmányozására tiszta, levegővel nem keveredett gőzre van szükség, amilyent légüres térben lehet előállítani.

E célra 90-100 cm. hosszu, egyik végén beforrasztott üvegcsővel (l. az ábrát) tiszta higannyal töltünk meg, a nyitott végét légmentesen elzárjuk s a csövet felfordított helyzetben higannyal telt tágabb edénybe állítjuk. Ha a cső nyitott végéről az elzáró lapot v. ujjunkat elvesszük, a higany körülbelül 760 mm. magasságu oszlopban függve marad s a higany fölött légüres tér van (Torricelli-féle ür). Meggörbített pipettával a higany alá más folyadékot lehet hozni, p. kevés étert, vizet, alkoholt. A könnyebb folyadék gyorsan felszáll a csőben levő higany fölé és a légüres térben azonnal beáll a gőzképződés. A higany a csőben lejebb száll és bizonyos magasságban megállapodik. Ha ugyanekkor megfigyeljük a barométer állását, a két higanyoszlop magasság-különbségéből megitélhetjük a fejlődött gőz nyomását, mely a higanyt a csőben lejebb tolta. itt a gőz állapotára nézve két eset lehetséges. Ha t. i. a cső zárt végén a gőz alatt s a higany fölött még van kevés folyadék, melyből a gőz fejlődött, a csövet a tágabb edény higanyában följebb emelhetjük v. lejebb tolhatjuk, anélkül, hogy a csőben függő higanyoszlop magassága s igy a gőz nyomása változnék, hacsak a hőmérséklet nem változott. Ha t. i. a csövet följebb emeljük, a higany fölött nagyobb tér lesz, melyben több gőz képződhetik, mint előbb: ha a csövet lejebb toljuk, a kisebb térben kevesebb gőz maradhat meg, mint előbb s a gőz egy része ismét folyadékká sürsüdik. Mindkét esetben a zárt trében annyi gőz van, amennyi a meglevő hőmérséklet mellett egyáltalában képződhetik. A zárt tér gőzzel van telitve, magát a gőzt telített gőznek nevezzük. Ha most a gőzt tartalmazó csőrészt alkalmas módon hevítjük, ujabb gőz képződik, mely a higanyoszlopot lenyomj s ilyenkor elérhetjük, hogy a higany fölötti folyadék teljesen átváltozik gőzzé, mely tehát már nem érintkezik folyadékkal. Ez a gőz már másként viselkedik, mint az előbbi, mert ha a csövet jobban kiemeljük, a gőz nagyobb tért nyer és nyomása csökken. Ezt igazolja azon körülmény, hogy a csőben függő higanyoszlop magassága növekedett. Az ilyen gőz már nem telített gőz; a zárt térben nincsen annyi gőz, amennyi azon hőmérsékletnél lehetne s az ilyen gőz közelítőleg követi Mariotte törvényét, t. i. sürüsége fordított arányban van térfogatával. Ha a nem telített gőzt tartalmazó csövet ismét lejebb nyomjuk a tágabb edényben, a gőz eleinte még követi Mariotte törvényét, kisebb térre szorítva sürübb lesz és nyomása is nagyobbodik. Előbb-utóbb azonban beáll a telítés foka, mert a cső további lenyomásánál a gőz részben már folyadékká sürüdik, nyomása azonban már nem változik. Ebből az következik, hogy a nyomás, melyet a gőz telített állapotában gyakorol a higanyra, a legnagyobb, melyet az adott hőmérséklet mellett elérhet; ezt a gőznyomást nevezik a nyomás maximumának. Minél nagyobb a gőz hőmérséklete, annál nagyobb a nyomás maximuma és minden hőmérsékletnek a telített gőz bizonyos meghatározott nyomása felel meg.

Az előbb leirt módhoz hasonlóan p. meg lehet határozni a vizgőz feszítő erejét különböző hőfoknál. Ily esetben a vizgőzt és higanyt tartalmazó üvegcsövet vizzel telt hengeres edénnyel (u.n. vizfürdővel) veszik körül, hogy a gőz különböző hőfokra legyen hevíthető.

A fagypontnál mélyebben fekvő hidegfokokra nézve a fejlődött gőz feszítő erejét ugy határozzák meg, hogy a barométercső felső részét meggörbítik és hütőkeverékkel veszik körül. Mivel a forrpontnál (100 C°) a gőz feszítő ereje akkora, mint a légnyomás, ezt a gőznyomást egy «atmoszférai» nyomásnak nevezik. Még nagyobb hőfoku gőz nyomását legcélszerübben meggörbített üvegcsővel lehet mérni, melynek egyik szára rövid, de tágas, másik szára hosszu és keskeny. Amig a rövidebb szár nyitott, részben higannyal töltik meg, mely mindkét szárban egyenlő magasságban helyezkedik el. A higany fölé a tágabb csőbe vizet öntenek s ezt addig hevítik, mig a levegő ezen csőből egészen el nem távozik; ekkor a nyitott céget gyorsan beforrasztják. Ha a hőfok 100 C° volt, a higany mindkét szárban egyenlő magasan áll, mert a nyitott keskeny cső a levegő nyomása alatt áll, a 100 C. foku vizgőz nyomása szintén ily nagy. Mihelyt azonban a beforrasztott csőrészt még jobban hevítik, a higany a hosszabb csőben emelkedik s a fölemelt higanyoszlop mértéke a gőznyomás nagyobbodásának. Mivel nagymérvü hevítés esetében a keskeny csőnek nagyon is hosszunak kellene lennie, a hosszabb csövet levegővel megtöltve és beforrasztva is szokták használni, ugy hogy a higanyoszlop nyomásához a bezárt levegő nyomása is járul. Ha a gőz nyomását magas hőfoknál kell mérni, a higanyoszloppal való összehasonlítás kényelmetlen s ilyenkor inkább «atmoszférákkal» mérik a nyomást. Ahány atmoszféra-nyomásu a gőz, annyiszor 760 mm.-nyi higanyoszlop felel meg mértékül.

A telített vizgőz feszítő ereje a hőmérséklettel mind nagyobb mértékben növekedik. Ennek oka egyrészt a gőzmolekulák eleven erejének növekedése, másrészt a gőzsürüség nagyobbodása az uj gőzképződés következtében. Amig a gőz saját folyadékával, az u. n. anyafolyadékkal érintkezik, telített marad. Mihelyt a folyadék teljesen gőzzé alakult, a további hevítés a gőzt ki is tágítja s ha a tágulásra hely nincs, a nyomás e miatt is nagyobbodik. Ilyenkor a zárt térben tulhevített gőz van.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is