Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Grey... ----

Magyar Magyar Német Német
Grey... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Grey

(ejtsd: gré), De Grey, angol nemesi család, mely rövid ideig a trónon is ült; állítólag Róbert normandiai herceg kamarásától, Rollótól vette eredetét. Rollo Picardiában Croy várat kapta hűbérül s ezért a Seigneur de Croy cimet használta, mely cim és név időközben Grey- (Gray-)re változott. G. Henrik I. Rikárdtól Essexben a turroci birtokokat kapta; ennek unokája Reginald, mint Lord G. de Ruthyn 1322. meghivatott a felsőházba s két fiat hagyott hátra: Jánost és Eduárdot. Utóbbi feleségül vette lord Ferres de Groby örökösnőjét s ennek a cimét is fölvette. Reginald. ruthyni lord, IV. Henrik alatt a walesi Owen Glendower ellen harcolt s 1402. ennek fogságába került. G. János, lord Ferres de Groby, 1461. a St. Albans melletti csatában elesett, mire özvegye, Woodville Erzsébet, Rivers gróf leánya. IV. Eduárd királyhoz ment nőül s tőle született V. Eduárd és Erzsébet hercegnő, a VII. Henrik felesége. Első férjétől két fia volt, kik közül az első, G. Tamás, 1471. huntingdoni gróffá, 1475. pedig dorseti marquisvá lett. Sokat tett VII. Henrik trónrajutása érdekében s 1501 ápr. 10. halt meg. Unokája, G.. Henrik, harmadik dorseti marquis, nőül vette Frances Brandot, Suffolk herceg és Tudor Mária leányát s 1551. apósa halála után Suffolk hercegévé nevezték ki. Ennek leánya volt G. Johanna (l.o.) királyné, Henrik testvére. G. János lord tovább folytatta a családot; unokája Henrik, lord G. de Groby (megh. 1673.), 1628. Stamford grófjává lett; a polgárháboruban a parlament részén harcolt I. Károly ellen s legidősb fia, Tamás, biráskodott is e felett. Legidősb unokájáról a grófi méltóság 1720. annak sógorára, harmadik fia örökösére, G. Harryra, Stamford ötödik grófjára ment át. Jelenleg a grófi méltóságot G. Vilmos stamfordi gróf viseli, aki 1850. született. A fentebb említett ruthyni G. Reginald idősb fiától, G. Jánostól származtak a wiltoni G.-k; ezek Tamással, aki a Raleigh-féle összeesküvésben részes lévén, 1614 a Towerben végezte életét, kihaltak; az ifjabbik ágból G. Edmond de Ruthyn 1465. kenti gróf lett, G. Henrik, Kent tizenegyedik grófja, 1710 óta kenti herceg, 1740. hal meg magtalanul. Dédunokája, Amabel, Hardwicke grófnak és lord Polwarth özvegyének leánya, 1816. G. grófnői cimet kapott, mely cim az ő 1833 máj 4. bekövetkezett halála után sógorára, lord Grantham Tamás Fülöp Robinsonra (l.o.) ment át, aki a G. családi nevet felvette.

1. G. Johanna (Gray), angol királynő, szül. 1537., megh. 1554 febr. 12. Mint VIII. Henrik hugának, Mária hercegnőnek unokáját és a protestáns vallás buzgó hivét, VI. Eduárd, atyja intézkedéseinek ellenére, nevezetesen nővéreinek, Máriának és Erzsébetnek mellőzésével, utódjává nevezte ki. Eduárdot e lépésre Dudley northumberlandi herceg beszélte rá, kinek legifjabb fia, Dudley Guilford lord G. férje volt. VI. Eduárd halála után (1553 jul. 6.) a northumberlandi herceg csakugyan kikiáltatta G.-t királynőnek, bár a fiatal és csakis a tudománynak élő, a politikában teljesen járatlan nő semmi kedvet nem mutatott a korona viselésére, mely rá és családjára csak gyászt és romlást hozott. Mert az angol nemzet érezte a northurmberlandi herceg eljárásának törvénytelenségét s mihelyt Mária, VI. Eduárd idősebb nővére Norfolkban magát párthivei által királynőnek kiáltatta ki: a titkos tanács, a főváros, a hajóhad és a grófságok legnagyobb része hozzá csatlakozott. Maga Northumberland is, csapataitól elhagyatva, meghódolt Máriának, mire ez bevonult Londonba s G.-t férjével, atyjával és apósával együtt azonnal a Towerbe záratta. Northumberland már aug. 22. kivégeztetett, ellenben Suffolk herceg, G. atyja visszanyerte szabadságát. G.-re és férjére kimondták ugyan a halálos itéletet, de nem hajtották végre s a szerencsétlen királynő szigoru őrizet alatt a Towerben maradt. De midőn 1554 febr. Suffolk herceg a Mária megbuktatására irányult Wyatt-féle felkeléshez csatlakozott, Mária G.-t is férjével együtt kivégeztette (1554 febr. 12.) Öt nappal később atyja is a vérpadra lépett. G. szerencsétlen sorsát több költő feldolgozta, Delaroche pedig egy kitünő festményben örökítette meg. Iratait kiadta Frere e cim alatt: Fragments littéraires de Lady Jeanne G. (Rouen 1832). V.ö. Harris Miklós, Memoires and remains of Lady Jane G. (uj kiad. London 1832); Dargaud, Histoire de Jane G. (Páris 1832).

2. G. Tamás Fülöp Robinson gróf, angol államférfiu, szül. 1780. dec. 8., megh. Londonban 1859 nov. 14. 1834 a Peel-minisztériumban az admiralitás lordja volt s azóta a konzervativ párt vezérei közé tartozott. Peel második minisztériumában 1841-44. az irlandi helytartóságot vette át s O"Connel igazgatásai dacára tapintatos modorával népszerüségre tudott tenni szert. A tory-pártnak 1846. bekövetkezett bomlása után visszavonult a nyilvános élettől s tudós hajlamainak élt. Elnöke volt az angol építészek intézetének s tagja igen sok tudós társaságnak. 1853. közzétette régi barátjának Wellington hercegnek életrajzát. Cimét Ripon (l.o.) marquis örökölte.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is