Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Grey... ----

Magyar Magyar Német Német
Grey... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Grey

angol nemes család, mely a XIII. sz. óta oxfordshirei és northumberlandi ágra szakadt. Ez utóbbi ágnak több tagja kitünt a XVIII. sz. vége óta, min jeles államférfiu. G. Károly, szül. 1729., megh. 1807 nov. 17. Korán a katonai pályára lépett s mint Braunschweigi Ferdinánd segédtisztje kitünt a hétéves háboruban. Később Amerikában szolgált s 1794. a nyugatindiai csapatok fővezérévé nevezték ki. Jervis admirál segítségével elfoglalta a francia birtokok nagy részét az Antillákon, de később a francia csapatok elől meghátrálni kényszerült. E miatt visszahivták, de a haditörvényszék felmentette. 1801. a Howick lord, 1806. pedig a Howick viscount és a grófi méltósággal tüntették ki. G. Károly Howick viscount, gróf, az előbbinek legidősebb fia, szül. 1764 márc. 13., megh. 1845 jul. 17. 20. éves korában a parlamentbe lépett, 1806. midőn atyja a grófi méltóságot kapta, felvette a Howick lord cimet s Pitt halála után az admiralitás lordjává, Foxnak visszalépése után egy pár hónap mulva pedig a külügyek államtitkárává neveztetett ki. E whig-minisztérium visszalépése után G. 23 évig az ellenzék soraiban foglalt helyet. 1807. atyja halála után a felsőházba lépett s vezére lett az ellenzéknek. A Karolina királyné (IV. György neje) ellen indított hirhedt perben G. is kitünt, mint a szerencsétlen királyné védelmezője. Wellington visszalépése után G. alakított uj minisztériumot 1832., mely a parlament reformját, az állami terhek csökkentését, s a külügyekben a be nem avatkozás elvét vette fel programmjába. De már az első reformbill, melyet e minisztérium benyujtott, elbukott a felsőházban, mire G. beadta lemondását. Egynéhány nap mulva azonban, midőn Wellington a bill ellenzésével felhagyott, ismét belépett a minisztériumba, mire 1832 jun. a reformbill törvénnyé vált. V. ö. Grey György, Life and opinions of the second Earl G. (London 1861). Levelezését IV. Vilmossal 1867. adták ki Londonban. G. János (Sir John), angol tábornok, született 1785., megh. Londonban 1865 febr. 19. Wellington alatt harcolt Spanyolországban és Waterloonál s 1830. mint ezredes Kelet-indiába ment. 1838. vezérőrnagy lett s 1843 dec. 29. Punniarnál szétvert egy maratt hadsereget, miáltal jelentékenyen elősegítette a Gwalior ellen indított hadjáratnak sikerét. 1850. Bombay parancsnokává nevezték ki, de egészségi állapota miatt már 1852. visszatért Európába. 1855. tábornokká nevezték ki.- G. György (Sir George, baronet), született Gibraltárban 1799 máj. 11., megh. 1882 szept. 10. Jogot tanult s 1832. a parlamentbe választatván, 1834 jul. a gyarmatügyek miniszteriumában államtitkár lett. 1839. Judge-Advocate Genaral-lá neveztetett ki s 1841 jun. a minisztériumba lépett, de állását a whig-minisztérium bukásával már aug.-ban elhagyta. A Russel-minisztériumban 1846 jul. - 1852. febr. mint a belügyek államtitkára működött s tapintatos modora által mindenik párt bizalmát megnyerte. 1854. az Aberdeen-kabinetbe, mint a gyarmatügyek minisztere lépett be, Palmerston első és második minisztériumában, valamint Russel minisztériumában 1846-ig a belügyeket vezette. Mint miniszter később nem működött, de mint képviselő a liberális pártnak továbbra is tekintélyes és befolyásos tagja maradt. 1874-től fogva nem vett részt semmi politikai mozgalomban. Egytelen fia, György Henrik (szül. 1835 márc. 21) az angol hadseregben szolgált, kitünt a krimi háboruban és Indiában s 1874 dec. 11. mint alezredes és a walesi herceg főlovászmestere halt meg.

1. G. Henrik gróf, államférfiu, szül. Howick House-ban (Northumberland grófság) 1802 dec. 28. A cambridgei egyetemet elvégezvén, 1826. az alsóházba lépett s atyja minisztériumában 1830-33. a gyarmatügyek alállamtitkára, a Melbourne minisztériumában pedig 1834 nov.-ig belügyi államtitkár volt. 1835. az uj whig-minisztériumba hadügyminiszter lett, de már 1839. visszalépett, s mint az alsóház tagja a Peel-minisztériummal szemben ellenzéki állást foglalt el. 1846. a Russel-minisztériumban a gyarmatügyek tárcáját vette át. Az ő népszerütlensége idézte elő 1852 febr. a Russel-kabinet bukását. Miniszteri működésének igazolására irta meg ugyanazon évben Colonial policy of Lord I. Russel"l administration c. munkáját. 1855. a Palmerston által felajánlott hadügyminiszteri tárcát visszautasította, mert a háborut Oroszország ellen nem tartotta jogosultnak. 1882. a kormány ir politikája miatt teljesen szakított a liberális párttal. Politikai nézetei hiven visszatükröződnek Essay on parliamentary government (London 1858, 2 köt.). c. munkájában.

2. G. György (Sir George), államférfiu, szül. 1812 ápr. 14. 1837-39. a kormány és a londoni földrajzi társaság támogatásával beutazta nyugati és északnyugati Ausztráliát s utazásának eredményeit Journal of two expeditions of discovery in North-West and Western Australia (1841. 2 köt.) cimü munkában tette közzé. 1841. D.-Ausztrália helytartójává nevezték ki s öt év alatt sikerült neki e gyarmat zilált viszonyát rendezni. 1845. a Foktartomány kormányzását vette át s kiengesztelte az angolok iránt ellenséges érzelmü kaffereket. 1859 nyarán a Derby-minisztérium visszahivta ugyan Angliába, de még ugyanazon év októberében Palmerston ismét kinevezte a Fokföld és D.-Afrika kormányzójává. Midőn 1861. Uj-Zélandban a maorik lázadása kitört, a kormány G.-t küldötte a lázadás lesendesításáre. Alkudozásai kezdetben sikerrel kecsegtettek ugyan, de később mégis kénytelen volt fegyverhez nyulni s csak miután a meorik erődítéseit 1863-65. elfoglalta, fojtotta el a lázadást. 1867. visszatért Angliába. 1875-76. Auckland felügyeletével bizták meg, s ott 1877-1884. miniszterelnök volt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is