Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Gusztáv Ado... ----

Magyar Magyar Német Német
Gusztáv Ado... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gusztáv Adolf egyesület

Alapításának eszméjét Gusztáv Adolf svéd király halálának 200 éves emlékünnepén (1832 nov. 6.) pendítették meg. Az első Lipcsében jött létre, melynek alapszabályait a szász kormány 1834. okt. 4. erősítette meg. nagyobb fejlődést ez ügy 1842. szept. vett, midőn mintegy 600-an jöttek össze Lipcsében tanácskozásra Grossmann elnöklete alatt és megalapították a G.-et; az alapszabályok a frankfurti főgyülésen állapíttattak meg 1843 szept. 20-22., melyek szerint az egyesület tagja lehet bármely evangyéliomi protestáns egyén vagy gyülekezet, ha akár egyszersmindenkorra nyujtott adománnyal, akár évi rendes segéllyel az egylet céljainak előmozdításához járul; az egylet célja, hogy az oly protestáns (tehát lutheránus v. református v. evangyéliomi egyesült) hitrokonoknak, akik számuk csekélysége miatt saját erejükből gyülekezetté szervezkedni nem képesek és igy a protest. egyházra való elveszés veszélyének kitétetvék, valamint az oly gyülekezeteknek, melyek egyházuk és iskolájuk fentartására erőtlenek és máshonnan segélyre nem számíthatnak, egy vagy több meghatározott évre anyagi segély nyujtássék és pedig nemcsak Németországban, de ennek határain kivül is. Vannak helyi vagy kisebb vidékeken alakult fiókegyletek, az egyugyanazon tartományban vagy országban levő fiókegyletek főegyletet képeznek; az egész egylet élén a közgyülés által választott 24 tagu központi bizottság áll, mely 3 évenként harmadrészében ujra választatik, s melynek tagjai közül kinlencnek Lipcsében kell lakni, ez lévén az egylet központja; a közgyülések, melyekre minden főügyelet jogosítva van képviselőt küldeni, hol egyik, hol másik városban tartatnak. Bajorországban, Ausztriában és Magyarországban jó ideig tiltva volt az ezen egylethez való csatlakozás, avagy ettől segélyelfogadás, de 1861 ót ezen országokban is jelentékenyen vannak ugy tagok, mint segélyezett egyházak. A közelebbi közgyülésen előterjesztett jelentés szerint van 43 főegyesület, 1160 kerületi vagy fiók-, 655 helyi, 371 női, 9 tanulói és 20 gyermek egyesület; bevétele volt az egyesületnek - nem számítva a hagyományokat, - 708898 márka, fennállása óta segélyezett az egylet 2683 gyülekezetet, kiosztott azon évben 740954 márkát, összesen segélyre kiadott több mint 16 millió márkát.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is