Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Gúthi-Orszá... ----

Magyar Magyar Német Német
Gúthi-Orszá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gúthi-Ország

-család. A kis és nagy-gúthi Guthi-család egyik ága, a Gúthi Gáspáré az Ország nevet is nyerte. Állítólag azért, mert ifjonta e Gáspár vagy talán fia Mihály a mezőn katonásdit játszó gyermek-csapatot vezényelve, az arra járó Zsigmond király kérdésére: «Ki katoniái vagytok?» azt felelte vala: «Az országéi.» A gyermek felnövekedvén, a király Országnak nevezte. Gúthi Gáspár fia, G. Mihály, Zsigmond király olaszországi utjában mint kincstárnok vagy főasztalnok volt a kiséretben. Résztvett az Ulászló lengyel királyt a magyar trónra hivó 1440. krakkói követségben. E király alatt, kitől többször nyert adományokat és kiváltságokat, kincstárnok volt. 1447. Bécsben járt a Frigyes császárral békealkudozásokat folytató küldöttséggel. V. László alatt, kit gyakran kisért utazásaiban, kir. főudvarmesterként szerepel. 1459-ben nádorrá lőn. 1466. Morvaországban nagy sikerrel csatározott. Mátyás királynak erdélyi, modvai és csehországi háborukban szép szolgálatokat tett. Midőn 1471. az elégületlenek pártja Kázmér lengyel királyfit hivta meg a magyar trónra, G. Mihály nagyban küzdött e fondorlatok ellen. Ez évben Sabác várát is ostromolta, de sikertelenül. 1473. Ulászló lengyel követeinek Neisse, majd Opplen városában előterjesztette Mátyás követeléseit és feltételeit a cseh ügyekre vonatkozólag. 1476. résztvett Fehérvárott Beatrix királyné megkoronázásában. meghalt mint élemedett agg 1482. Négy fia és két leánya maradt. G. János, előbbinek öccse, I. Ulászló buzgó párthive volt. Felesége halála után Fehérvárott keresztes barát lett. Leányát Giskra János (l.o.) vette el. G. László, Mihály nádor fia. 1490. a II: Ulászlót meghivó küldöttség tagja. Királyi főlovászmester. A legtöbb békekötés és törvény létre hozatalánál szerepelt., bár irni sem tudott. Fiai közül említendők: G. János, szerémi, majd váci püspök. Résztvett a mohácsi ütközetben. G. Imre, II. Lajos főkamarása, I. Ferdinánd főajtónállója, G. Ferenc, 1522. főkamarás. Elesett Mohácsnál 1526. G. László, 1536. Nógrád és Heves alispánja volt. 1542. ő is részt vett Joákim brandenburgi őrgrófnak a töröktől elfoglalt Buda elleni hadi vállalatában. megh. 1544- Özvegye Pekry Anna, később Losonczy Istvánné. Fia: G. Kristóf, I. Ferdinánd alatt országbiró, királyi tanácsos, nógrádi főispán. 1552. a Miksa királyfi fogadására Genovába küldött seregben találjuk. 1560. Ferdinánd nyolc várral adományozta meg. Neje volt Zrinyi Ilona, a szigeti hős leánya. Megh. 1567. benne a G.-család fiágának magva szakadt. Gúthi-Ország Mihály, magyarországi nádor képe debreceni Bárány Ágostontól megjelent a Felsőmagyarországi Minerva 1825. évf.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is