Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Gyarmatügy... ----

Magyar Magyar Német Német
Gyarmatügy... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gyarmatügy

Gyarmat alatt oly területet értünk, mely valamely más előrehaladtabb államot, mely azt hadászati, gazdasági, igazságszolgáltatási célokra használja, ural. Legegyszerübb alakja a gyarmatnak az, midőn valamely állam egy néptelen területet benépesít; gyakran azonban az állam politikai vagy gazdasági fensőbbsége által meghódítja a gyarmatot és ott fölös tőkéje vagy fölös népessége számára alkalmazást keres. Már a legrégibb időben találunk gyarmatosító államokat; különösen nagy tevékenységet fejtettek ki a gyarmatosítás terén a feniciaiak. A középkorban az olasz városok, továbbá a német Hanza, a német rend alapítottak számos gyarmatot. Legnagyobb jelentőségre emelkedett azonban a gyarmatpolitika a XVI: sz.-tól kezdve, amidőn különösen Amerika és Ázsia, későbben Ausztrália a gyarmatosítás célpontjai voltak. Világtörténelmi jelentőséggel bor az angoloknak Észak-Amerikában és Kelt-Indiában alapított gyarmatbirodalmuk. A gyarmatosításban kezdetben főleg spanyolok és portugálok, későbben németalföldiek, franciák és angolok vittek főszerepet, legujabban Németország is nagyobb tevékenységet fejt ki. A gyarmatositás hasznát különösen a merkantilisták (l. Merkantilizmus) hangsulyozták; későbben a gyarmatosítást mint nagyon költséges vállalatot sokan rosszalták, azonban ujabban ismét nagy buzgalmat észlelhetni mindenfelé a gyarmatosítás terén. A gyarmatok fekvésök, keletkezésök, az anyaországhoz való viszonyuknál fogva igen különbözők. Rendeltetésök szerint különösen megkülönböztetik a mezőgazdasági, tropikus, kereskedelmi gyarmatokat, melyek gazdasági rendeltetéssel birnak; azonkivül vannak hadászati, büntető, hittérítő gyarmatok stb.

A gyarmatok haszna leginkább azon forgalomban rejlik, mely az anyaállam és a gyarmat közt létre fog jönni. Számos áru hozatik a gyarmatokból, melyek csak ott állíthatók elő, és igy a fogyasztás javul. Másfelől a gyarmatok piacot nyujtanak számos árunak. Élénk kereskedelem is fejlődik, mely az anyaállamnak számos előnyt nyujt, melyet más idegen országokban nem találhat. A gyarmatalapítás sikerének egyik föltétele a gyarmatosítás kellő előkészítése. Eltekintve a fölméréstől és a földbirtok felosztásától, egyik legszükségesebb feladat az utak építése. Gondoskodni kell továbbá a kellő bevándorlásról és teljes tulajdonredszerről. A gyarmatosítás gyakran az állam által vitetik keresztül, néha egyéni kezdeményezésen alapszik. egyes esetekben nyerészkedő társulatok is sikeresen vállalkoztak rá.

A legjelentékenyebb gyarmatosító államok a következők:

Anglia

24738300  km

312527000 lélekkel

ebből Kelet-India

 4856781 "

289522000 "

afriaki gyarmatok

 2577550 "

 5656000 "

amerikai

 8697740 "

6939000 "

ausztrália

 8216737 "

  4617300 "

Németalföld

 2003290 "

 31913000 "

ebből Jáva és Madura

  131733 "

 22818179 "

Franciaország

 3459630  km*

 38093611 "

ebből Algéria

  667065 "

4174732 "

Spanyolország

 1136573 "

  9808122 "

Portugália

12203321 "

 14213062 "

Németország

 2127740 "

  6230324 " stb.

* Hübner-Juraschek szerint; Supan szerint 7149101  kilométer.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is