Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
gyémánt diamond
gyémánt sparkler
gyémánt kem... hard as ada...
gyémánt tar... diamantifer...
gyémántbogl... spray of di...
gyémántdiad... spray of di...
gyémántforg... splint
gyémántkemé... adamant
gyémántkemé... adamant
gyémántkemé... adamant
gyémántot a... to chase a ...
gyémántszil... splint

Magyar Magyar Német Német
gyémánt Diamant (r)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gyémánt

Kristályai (oktaéder, rombdodekaéder, triakisz-oktaéder, tetrakisz-hexaéder és hexakisz-oktaéder) nagyon ritkán egészen szabályosak, rendesen gömbölyített lapuak, sokszor egészen golyószerüek. Leginkább magános kristályokban terem, de némelykor sugarasan szálas golyókban is, amikor bort neve, v. fekete kristályos halmazokban: karbonado v. karbonát, melynek elégetésekor 2 %-ig is marad hátra hamu. Ikerkristályok sem ritkák. Az oktaéder-lapokon néha háromszögletü, a kocka lapjain pedig négyszögletü mélyedéseket tapasztalni. A legkeményebb ásvány, minden más ásványt megkarcol. K. 10. Az oktaéder-lapok irányában tökéletesen hasad; fs. 3,52-3,6. Szinei igen sokfélék; a viztiszta, teljesen szintelentől kezdve ugyszólván minden szinben találták már, fekete kristályok is ismeretesek. Legritkábbak a vörös, zöld és kék szinüek, valamint általában a sötét szinü Gy.-ok leggyakoriabbak a sárgák és barnák és általában a világosabb szinüek. A teljesen átlátszók a fényt kitünően tükrözik vissza, sima lapokon gyönyörüen ragyognak, a fényt kitünően törik, minélfogva a legpompásabb szivárványszineket játsszák. Egynémely Gy., ha vagy 1/4 óráig a napfény süt rá és azután teljesen sötét helyiségbe kerül, kissé világít, vagyis foszforeszkál. Vegyi szerek nem hatnak reá. Oxigénben széndioxiddá égethető; közönséges levegőn kékibolyaszinü lánggal ég széndioxiddá. A levegőtől elzárva nem ég el, felületén azonban egy kevéssé megfeketedik, grafittá változik. - A Gy.-ot sokáig eredeti fekvőhelyről nem ismerték. Homok, agyag és kavics közt találták leginkább és ma is még legnagyobb mennyiségét ezen anyagokból bányásszák. Egyedüli anyakövéül a braziliai itakolumit-ot, a csillámban dus quarcpalát ismerték, amelyben azonban a Gy. igen ritka. Ujabb időben különösen Dél-Afrikában és Braziliában a Gy.-ot megtalálták különféle anyakövekben, nevezetesen eruptiv jellegü olivin kőzetben, eruptiv brecciában és konglomerátokban stb., amiért ma már a nagybecsü drágakőgyüjteményekben anyakövében is látható. Nemes fémek és egyéb drágakövek, valamint különféle ásványok, mint arany, platina, topáz, krizoberill, turmalin, andaluzit, anatas, zirkon, rutil, gránát, diaszpor, ónkő, tantalit, spinell, gyakori kisérői. - Legrégebben ismert termőhelye Kelet-India, a Dekani-felföld, innen kerültek elő a hires nagy Gy.-ok. Évszázadok bányászata majdnem tökéletesen kimerítette az ottani Gy.-telepeket. A Gy.-ot termő hordalék ott 30 cm. vastag quarc- kavics- és konglomerát-réteg; alig egy-két méter mély gödröket ásnak, kihordják onnan a törmeléket és ferdén állított deszkákon vizzel leöntözik, iszapolják, a maradékból pedig kézzel keresik és szedik ki a Gy.-okat. Madras tartományban, bellary vidékén rózsaszinü pegmatitban és gnájszban is találják zafir és rubin társaságában. Az indiai szigetek közül Borneo és Szumatra is szolgáltatott ugyanazon előfordulási körülmények közt egy kevés Gy.-ot. Az indiai Gy.-kereskedelem földjei Madras és Benares. Legtöbb indiai Gy. kerül ma a Ganges déli partvidékéről Bandalkhand környékéről, ahol évenként vagy 1 millió forint értékü követ találnak. Kelet-India után Brazilia földjéből, nevezetesen pedig a Minas Geraes tartományban, Tejuco vagy Diamantina vidékéről és a Bahia tartomány területéről, került ki a legtöbb Gy.; 1727 óta tart a bányászat, melynek jövedelmezősége jelenleg már szintén erősen csökken, a braziliai Gy. is fogyóban van. 150 év alatt összesen vagy 13 millió karát, vagyis 26 métermázsa Gy. került ki Braziliából, mintegy 200 millió forint értékben. Itt is leginkább a folyómedrek kavicsaiban, az u. n. cascalho-ban találhatók, továbbá itakolumitban, barna vastartalmu quarc-konglomerátban és egy telér-kőzetben, mely a Gy.-nak anyakőzete. A Gy.-ot tartalmazó kavicsot a száraz évszakban összehalmozzák, az esős időszakban iszapolják, mossák és kézzel keresik ki belőlük a Gy.-okat. Bahia tartományban 1840 körül fedeztek fel a Gy.-bányákat. La Chapada finom homokjában találni, mint kizárólagos termőhelyen, a karbonado-t, mely 1000 karátos darabokban sem ritkaság. 1882 óta Salobro vidékén (Bahia) folyik a legserényebb Gy.-bányászat. A braziliai Gy.-ok között a nagyobbak igen ritkák, v. 10000 drb Gy. között rendesen csak egy akadt, mely 20 karátos lehetett, 8000 legalább is olyan volt, mindegyikük egy karátot sem nyomott. A braziliai Gy.-ok fő kereskedelmi helyei: Rio de Janeiro és Bahia. Az uráli, a mexikói, a kaliforniai, az uj-dél-walesi, az arizonai, az észak-karolinai, georgiai előfordulások csekély fontosságuak. Nem sokkal nagyobb az ausztráliai termőhelyek (Bingera és Mudgee) jelentősége sem, ahol a Gy.-ot tartalmazó áradmányok bazalt-erupciók közelében vannak. Igen nagy jelentőségüek azonban a délafrikai, vagyis fokföldi Gy.-mezők, ahol az Oranje és a Vaal közötti területen, nevezetesen pedig Nyugat-Griqua tartományban a Gy. termése a legutóbbi években oly rohamosan emelkedik. hogy Gy.-tulprodukciótól és ennek következtében a Gy. értékének erős hanyatlásától lehet tartani. 1867. egyetlenegy Gy.-lelet adta meg az indítékot arra, hogy a Fokföldön óriási területen valóságos kincsbányászat induljon meg. Afrika 1867 óta 50 millió karát, vagyis 10250 kg. Gy.-ot hozott a piacra. Évenként átlag vagy 3,8 millió karát a termés, kerek számban 780 kg. A fokföldi, vagyis a Cap-Gy.-ok között a teljesen szintelenek igen ritkák, számuk a 2%-ot sem éri el; leggyakoribbak a világos-sárga szinüek, ugy hogy a sárga szinü Gy.-ok a fokföldieket különösen jellemzik; persze értékük is csekélyebb a többi termőhelyénél. A Gy.-ok bőséges találtatásán kivül igen nevezetes körülmény az, hogy a fokföldi bányák már a két első tiz évben annyi nagy Gy.-ot szolgáltattak, amennyi a világ többi összes Gy.-bányáiból együttesen nem került ki. Mig p. Braziliában alig 2-3 évenként akad egy 20 karátos Gy., addig Afrikában a 80-150 karátos kövek is nemcsakhogy nem ritkák, hanem ezrével kerültek már elő. 1870-ig csakis másodlagos fekvőhelyen találták a Gy.-ot a Fokföldön is, azonban később a kimberley-i bányákban anyakövében is feltalálták, nevezetesen a kékes szinü (blue ground) szerpentines kőzetben, melyről ujabban bebizonyosodott, hogy eruptiv olivin kőzet. A Gy.-bányákat a Fokföldön két csoportra különíthetni, u. m. olyanokra, melyeket vizek közelében kavicsrétegekben találni: vizes bányák, és olyanokra, melyeket a vizektől távol találni: száraz bányák. A vizes bányák kavicsrétegei helyenként 60 m. magasságra is felhuzódnak a vizek szintája fölé és helyenként 12 m. vastagok. A vizes bányákban kiásott kavicsot teknőkben iszapolják, megszitálják, a maradékot pedig deszkákra terítgetik és ugy keresik ki kézzel a Gy.-kat. A Gy.-bányászat ezzel az egyszerü móddal igen kecsegtető, de azért hálátlan foglalkozás, mert néha hetekig, hónapokig a reggeltől estig folytatott szüntelen iszapolás és keresés dacára alig akadnak egyetlenegy Gy.-ra. Ma már a vizes bányák Gy.-termése csak mellékes dolog. A legtöbb Gy. a száraz bányákból kerül ki. - A száraz bánya megnevezés onnan van, mert kezdetben nem iszapolták a Gy.-os földet, hanem szétaprózva, megszitálva, csak ugy szárazon szemelgették ki a Gy.-okat, de ma már ezekben is vizzel dolgoznak. A száraz bányák homokkőtől körülvett tölcsérforma mélyedésekben vannak, ahol a Gy.-ok a tölcsért jó mélyen betöltő kékes-szürke konglomerátszerü kőzetben a blue groundban beágyalva találják. Hogy e tölcsérforma mélyedésen lefelé meddig érnek, még nem ismeretes, de 150 m. mélységben még mindig a Gy.-ot hordozó kimberlit van. A négy legnevezetesebb Gy.-bánya: Du Toits pan, Kimberley, De Beer és Buldfontain, mind száraz bánya; legnagyobb közülök a kimberley-i bánya, mely mintegy 41000 m2 területen van. (V. ö. Szterényi Hugó, A fokföldi Gy.-mezők-ről, termtt. olv. II.).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is