Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Gyermekölés... ----

Magyar Magyar Német Német
Gyermekölés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Gyermekölés

(infanticidium), házasságon kivüli gyermeknek az anya által a szülés alatt vagy közvetlenül a szülés után szándékos megölése. Mint sui generis delictum eredetileg a szándékos emberölésnek legsulyosabb, «parricidium» névvel megjelölt esetei közé tartozott, büntetése a halál volt. A büntettnek tárgya a «házasságon kivüli» a magyar btkv szerint (284 §.) házasságon kivül született gyermek. A törvénynek a gyakorlat által adott értelmezés szerint nem a «nemzés», hanem a «szülés» irányadó, ugy hogy tehát férjes nőre, aki a házasságralépés előtt v. házasságának tartama alatt, de idegen férfitől teherbe esett, ez enyhébb minősítés nem alkalmazható; ami az enyhébb minősítésnek legiszlativ indokával ellenkezik. A gyermeknek az ölés idejében életben kell lennie. Az «életképesség» ellenben nem lényeges kellék, s csak a büntetés kimérésénél jöhet figyelembe. Alanya a büntettnek az anya s csakis az anya, ellentétben az olasz btkv-vel, mely az enyhébb minősítést, legiszlativ indokainak tetkintetbevételével, a szülőanya közelebbi hozzátartozóira, jelesül a férjre, a gyermekre, a felmenő rokonokra, az örökbefogadó szülőkre s a nővérre is kiterjeszti. A szándék általában ölési szándék; az előre megfontolás csak a büntetés kimérésénél jöhet figyelembe, fenforgása vagy hiánya a tényálladék szempontjából közömbös. Az ölési cselekedet pozitiv cselekvésben v. mulasztásban állhat. Lényeges az elkövetésnek időpontja. Az elkövetésnek a szülés alatt v. közvetlenül a szülés után kell történnie. Az olasz btkv az elkövetés idejét a szülést követő öt napra terjeszti ki s másrészt tényálladékot ahhoz köti, hogy a gyermeknek anyakönyvezése még meg nem történt, ami összhangzásban áll azzal, hogy a cselekménynek végcélja, mely az enyhébb beszámítást igazolja: a történt szülésnek eltitkolása. A cselekménynek össz-szerü indoka s célja a tényálladék szempontjából közömbös, - az enyhébb minősítés tehát akkor is alkalmazandó, ha bizonyos, hogy az anya nem annak az indoknak hatása alatt cselekedett, amelyre való tekintettel a törvényhozó a Gy.-t a szándékos emberölésnek általános tényálladékából kivette s enyhébben büntetni rendelte. Máskép ismét az olasz btkv, mely a tényálladékhoz a szülőanya becsületének megmentését mint célt követeli. A magyar btkvnek a német fogalommeghatározásnak megfelelő 284. §-as szerint Gy.-t követ el: «azon anya, aki a házasságon kivül született gyermekét (a német btkv 217 §-a szerint «uneheliches Kind») a szülés alatt v. közvetlenül a szülés után szándékosan megöli». Az olasz btkv 369. §-a szerint az: «aki a 364. §-ban meghatározott büntettet (valakinek szándékos megölése) még nem anyakönyvezett gyermeknek személyén születésétől számított 5 nap alatt saját v. neje, anyja, nőleszármazója, fogadott leánya v. nővére becsületének megmentése céljából követi el». Angliában a Gy. külön büntettét nem ismerik, s az gyilkosság (murder) általános fogalma alá esik. A gyakorlat itt is illuzóriussá teszi a törvénynek tulszigorát; Gy. fogalma alá eső esetekben az anya rendszerint a szülés eltitkolásának (The misdemeanour of concealing the birth) enyhe büntetésével menekül. A Gy. büntetése hazánkban 5 évig terjedhető börtön és hivatalvesztés.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is