Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Hadköteleze... ----

Magyar Magyar Német Német
Hadköteleze... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hadkötelezettség alól való mentesség

a tettleges békeszolgálat alóli mentességek. a védtörvény ugyanis a védképes és kevésbbé védképes hadkötelességekre háboru esetére is szolgálati mentességet nem ad, ha csak a nélkülözhetetlen közhivatalnokok s a forgalmi intézetek nélkülözhetetlen alkalmazottainak mentességét (Védtörvény 56. §) ilyennek nem tekinthetjük. A tettleges békeszolgálat alóli mentesség a következő okokból engedélyezendő: a) Feleslegesség okából, azon védképeseknek, akik az ujoncszükséglet fedezésére már nem szükségesek, tehát a tettleges szolgálatra igénybe nem is vehetők. hogy kik lesznek ezen okból mentesítve, azt a sorsszámuk határozza meg, melynek rendjében hivatnak az ujoncozási bizottság elé a védkötelesek. b) Életpályájuk okából élveznek mentességet a bevett és elismert vallásfelekezetek papjelöltjei, papnövendékei és illetőleg lelkészei, segédlelkészei, szerzetesei; azután a néptanítók, kisdedóvók, tanítójelöltek s rendkivülileg a tanítóképezdészek. c) Vagyoni helyzetük okából mentesítvék az öröklött mezei gazdaságok birtokosai, ha birtokukon maguk gazdálkodnak s ha annak jövedelme elegendő egy öttagu család önálló eltartására, de viszont nem haladja tul az ilymérvü jövedelem négyszeres összegét. d) Családi viszonyai okából mentes 1. a keresetképtelen apának vagy özvegy anyának egyetlen fia, vagy ha fiu nincs, egyetlen veje, ha ennek nősülésekor neje szülői még keresetképesek voltak, 2. az apa halála után a keresetképtelen nagyapának vagy özvegy nagyanyának egyetlen unokája, ha azoknak fiuk nincs; 3. teljes árvaságra jutott testvérek vagy féltestvérek egyetlen fitestvére vagy féltestvére, vagy atyátlan testvérek egyetlen féltestvére. Ez okokon kivül a katonai igazgatás nincs kötelezve, de különös tekintetbevételt érdemlő esetekben jogosítva van a sorhadi békeszolgálattól mentességet adni. A mentesek általában a póttartalékba jutnak és a póttartaléki kiképzési és fegyvergyakorlati békeszolgálatnak eleget tenni tartoznak, kivételével a papjelölteknek, papnövendékeknek, noviciusoknak, kik ez alól is mentesítvék.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is