Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Hadmentessé... ----

Magyar Magyar Német Német
Hadmentessé... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hadmentességi dij

A H. -at az 1880. XXVII. t.-c. hozta be; módosította az 1883. IX. t.-c. H.-at kötelesek fizetni: 1. a) azok, akik a hadiszolgálatra mindenkorra alkalmatlanoknak találtattak s mint ilyenek az állítási lajstromokból törültetnek; b) azok, kik az utolsó korosztályban vagy ebből való kilépésük után mint hadiszolgálatra nem alkalmasak, az állítási lajstromokba visszahelyeztetnek; 2. azok, kik az utolsó korosztályban vagy ebből való kilépésük után felmentetnek vagy a tényleges hadiszolgálatból elbocsáttatnak; 3. azok, kik katonai szolgálati idejük eltöltése előtt oly testi fogyatkozás miatt bocsáttatnak el, mely az illetőt nem tette keresetképtelenné s kinél a testi fogyatkozás nem a katonai szolgálat teljesítésének következménye; 4. azon védkötelesek, kik a törvényszerü szolgálati idő eltelte előtt az osztrák-magyar monarkiából kiköltöznek. A H. fizetésének kötelezettsége kiterjed: a) az 1. és 3. pontok alatt említett egyénekre nézve a törvényszerü szolgálati idő (védtörvény 4. §-a) mindegyik évére, melyet az illető még eltölteni köteles lett volna, azon esetben, ha besoroztatott, illetőleg el nem bocsáttatott volna; b) a 2. pont alatt említett egyénekre nézve a tizenkét évi szolgálati idő mindazon éveire, melyek alatt az illetőnek a véderőtörvény alapján még el kellett volna tölteni, akár alkalmasnak, akár alkalmatlannak találtatott a hadiszolgálatra. H. -t nem kötelesek fizetni: 1. a keresetképtelenek, amennyiben egyszersmind vagyontalanok is; 2. a közsegélyben részesített szegények; 3. a védkötelesek és a népfelkeléshez tartozók azon évben, melyre szolgálattételre behivattak. A H. fizetésének kötelezettsége megszünik: a) a dijköteles egyénnek halálával; b) ha a dijköteles a közellátásban részesített szegények sorába jut; c) az osztrák-magyar monarkia egyik államterületéből a másikba való kiköltözés által azon államterületre nézve, melyből az illető kiköltözött. A hadmentességi dij tett az 1892. évi zárszámadások szerint 2309416 frtot. A H. cimén befolyó összegek külön alapot képeznek, mely első sorban a rokkantak ellátásának javítására s az elesett vitézek gyámoltalan özvegyeinek és árváinak ellátására szolgál. A magyarországi alap a m. kir. pénzügyminiszter kezelése alatt áll: az alap fölött való rendelkezés joga a honvédelmi minisztert egyetértőleg a közös hadügyi miniszterrel, illeti. A H.-at részint fix tételekben: 3 frt, 4 frt. 6 frt, részint a kereseti adó alapján határozza meg a törvény. Az 1880. XXVII. t.-c.-et módosító 1883. IX. t.-cikk szerint a legkisebb dij 3 frt, a legnagyobb 120 frt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is