Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
hajóparancs... captain

Magyar Magyar Német Német
Hajóparancs... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hajóparancsnok

egy hadihajónak legfőbb tisztje, parancsnoka, legyen az bármily tiszti rangfokozatban. Alattvalói nem rangfokozata szerint, hanem a «parancsnok ur» szavakkal szólítják. Az 1879 XVI. t.c. szerint nemzeti kereskedelmi hajónak parancsnoka csak magyar állampolgár lehet, hosszujáratu hajóknál (l. Hajóosztályzatok) a parancsnokon kivül belföldi hajóhadnagynak (tenente) is kell lennie. A H.-nak különös kötelmeihez tartozik jelesül: 1. Az utazás megkezdése előtt különös gonddal meggyőződést kell szereznie, hogy a hajó minden tekintetben teljesen jó karban van. 2. különös gonddal s minden körülmények között szigoruan őrködni kell afölött, hogy a hajólobogónak reá bizott becsületén csorba ne essék. 3. Hogy a hajónak neve s anyakikötője a hajónak kellően jeleztessék. A jelzésnek látható helyen, a hajó oldalán vagy balkányán (hátulsó rész, poppa) fekete alapon, 10 centiméternél nem kisebb, fehér v. sárga betükkel alkalmazva kell lennie. 4. Hogy a tisztek s a legénység a hajót bármily súlyos körülmények között el ne hagyják, amit tehát neki annál kevésbé szabad tennie. A hajó elhagyása csak a legvégsőbb közvetlen veszély esetében van megengedve, s a H. ekkor is tisztjeinek hozzájárulását kieszközölni s a hajón levő értékeket lehetőleg megmenteni tartozik. Egyébkint a H. a hajót mindaddig nem hagyhatja el, mig az a horvát-magyar tengerpart valamely kikötőjébe nem érkezett. 5. Őrködnie kell a rend s a legénységnek erkölcsisége fölött a hajón s afölött, hogy bármely veszély idején a legénység minden tagja a hajónak s a lobogó becsületének megvédésében minden lehetőt elkövessen. 6. Veszélyben levő hajóknak -a lobogóra való tekintet nélkül -a segélyére kell sietnie. 7. Különös gonddal őrködnie kell a jogok, szabadalmak s előjogok sértetlensége fölött, melyek a nemzeti hajókat s a lobogót szerződés vagy szokás alapján a külföldi kikötőkben megilletik; a körülmények szerint célszerü eszközök - erőszak v. tiltakozás - alkalmazása veszélyességétől függ. 8. A be- és kirakodásnál lehetőleg személyesen, éjjel pedig feltétlenül a hajón jelen kell lennie. 9. A hajót ért szerencsétlenséget, amely a hajónak vagy rakománynak elvesztét vagy megsemmisülését vonta maga után, a szerencsétlenséget bizonyító okiratot (prova di fortuna) kell fölvennie, a legközelebbi kikötőben az esetről a révhivatalnál, illetve a konzulnál jelentést tennie, s bizonyítványt kivenni arról, hogy mikor, mily állapotban érkezett s elindult. Ha a hajó elveszett, a H. a legénység megmenekült részével szintén a révhivatalnál, konzulnál vagy bármely más helyi hatóságánál jelentkezni, jelentést tenni, s a legénység által megerősített jelentésnek másolatát kivenni tartozik. A jelentés a H. eljárásának igazolására szolgál; a legénység által meg nem erősített jelentés nem bizonyít, hacsak a H. az egyedüli, aki menekült, s ebben az esetben is az érdekeltnek az ellenkezőnek bizonyítása meg van engedve. 10. Az érkezéskor s elinduláskor a H.-nak feltétlenül a hajó fedélzetén kell lennie, s hajóvezetéssel mást semmi szin alatt meg nem bizhat. Ellenkező esetben a felelősség föltétlenül őt is terheli. 11. Felügyelni kell, hogy a hajó tul ne terheltessék, hogy az áruk - a rakodó beleegyezése nélkül -a fedélzeten el ne helyeztessenek. 12. Felügyelnie kell az egészségügyi és a halál esetére fennálló szabályok szigoru megtartása fölött. A halálestről jelesül két példányban jegyzőkönyv veendő fel, mely a legközelebbi kikötés alkalmával az illetékes hatóságnak bemutatandó, az elhunyt tulajdonát képező tárgyak pedig leltár mellett kiadandók. 13. Kötelmeihez tartozik külföldi kikötőkben a konzulok, belföldi kikötőkben a hatóságok iránti kötelességeinek pontos megtartása. 14. A legénységet lelkiismeretesen megválogatnia kell; hadnagynak, kormányosnak s a gőzgéphez csak oly egyéneket fogadhat fel, kik az előirt vizsgákat letették. 15. Őrködnie kell a fegyelem szigoru megtartása fölött, melyet az «Editto politico» s későbbi rendeletek részletesen szabályoznak. 16. A H. minden hibájáért felelős; az utazást, amelyre felfogadtatott, kártérítés kötelezettsége mellett befejezni tartozik, s ha közös haszonra utazik, a saját számlájára külön ügyleteket, áruinak az érdektársak részére elvesztésének terhe alatt, nem köthet. Viszont jogosítva van kellően igazolt szükség esetében hajókölcsönöket felvenni, sőt a hajózásra teljesen alkalmatlanná vált hajót eladni.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is