Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
hamis eskü false swear...
hamis eskü forswearing...
hamis eskü perjury
hamis esküv... to swear aw...
hamis esküv... to swear ou...

Magyar Magyar Német Német
hamis eskü Meineid (r)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hamis eskü

A büntető törvénykönyv 219. §-a szerint H.-t az követ el, «aki a polgári ügyben hamis fő-, pót-, becslő- v. felfedező-esküt tesz». Minthogy a polgári perrendtartás szerint perdöntő eskü csak a per lényeges körülményére itélendő meg, ez arra a vitás kérdésre adott alkalmat: jogosítva van-e a büntető biró az esküvel erősített körülménynek a polgári per szempontjából lényeges voltát felülbirálni, aminek a nagy horderejü jelentősége az, hogy a H. tényálladéka nem volna megállapítható akkor, ha a büntető biró azt találja, hogy a polgári biró a jogkérdésnek téves felfogása alapján az esküt oly körülményre itélte meg, amely a helyes felfogás szerint nem lényeges. Ennek az erőltetett nézetnek tarthatatlansága már abból is nyilvánvaló, hogy az a körülmény, amelytől a polgári biró a per kimenetelét függővé tette, mint tényleg perdöntő, feltétlenül lényeges, akár helyes volt a polgári birónak jogi felfogása, akár helytelen. Másrészt minthogy esküt csk ténykörülményre itélhetni meg, a helytelenül jogi kérdésre megitélt eskü (p. esküszöm, hogy felperesnek nem tartozom) H. tényálladékát meg nem állapíthatja. A H. tényaálladéki elemei. az esküvel bizonyított tény objektiv valótlansága (tárgyi elem), s az esküvőnek tudata, hogy ez a tény valótlan (alanyi elem). A törvény azonban a gondatlanságból tett H.-t is bünteti. A H. büntetése 5 évig terjedhető börtön és 4000 forintig terjedhető pénzbüntetés. Ha azonban a polgári ügy tárgyának értéke 100 forintot meg nem halad, a büntetés 1 évig terjedhető börtön és 400 forintig terjedhető pénzbüntetés.

Gondatlanságból elkövetett H. büntetése 1 évig terjedhető fogház. H. miatt nem büntethető az, aki a valónak megvallása által önmagát büncselekménnyel vádolná, aki a H.-t visszavonja, mielőtt ellene feljelentés történt vagy a bünvédi eljárás megindíttatott és mielőtt esküjéből másra hátrány háramlott volna. Eskü gyanánt letett ünnepélyes bizonylás, melyet oly felek tesznek le, kik saját hitelveik szerint az eskütételtől törvényesen felmentvék, - minthogy mint bizonyítási eszköz a valósággal letett esküvel minden tekintetben egyenlő - büntetőjogi tekintetben is az esküvel való megerősítéssel egyenlő hatállyal bir. H. miatt, amennyiben büntettet képez, a hivatalvesztés mellékbüntetése is alkalmazandó. A H.-vel egyenlő büntetés alá esik az is, aki a valóval egyező esküjét visszavonja és hamisnak állítja (226. §) L. még Hamis tanuzás.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is