Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
hangsúly accent
hangsúly emphasis
hangsúly stress
hangsúly tone
hangsúlyjel... accent
hangsúlyos emphatic
hangsúlyos stressful
hangsúlyos ... accentuated...
hangsúlyos ... strong beat...
hangsúlyoz to accent
hangsúlyoz to accentua...
hangsúlyoz to angle
hangsúlyoz to emphasis...
hangsúlyoz to emphasiz...
hangsúlyoz to stress
hangsúlyozá... accentuatio...
hangsúlyozo... pronounced
hangsúlyozo... studiously
hangsúlyt a... to tone
hangsúlyt k... to tone

Magyar Magyar Német Német
hangsúly Betonung (e...
hangsúlyos ... Hebung (e)
hangsúlyoz betonen

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hangsúly

a nyelvben valamely szó meghatározott szótagának kiemelése a többiekkel szemben, a hangnak erősbítése vagy magasbítása által vagy mindkét eszköz által egyidejüleg. A H. vagy a szónak egyik meghatározott szótagához kötött, ugy hogy a nyelvnek valamennyi szava egy s ugyanazon módon van hangsúlyozva, mint a magyarban és csehben, melyek mindig az első szótagot hangsúlyozzák, a lengyelben, mely az utolsóelőttit, a németben, mely mindenütt a gyökérszótagot hangsúlyozza; vagy pedig mozgó a H., azaz valamely szó különböző alakjaiban vagy egy s ugyanazon tő különböző származékaiban különböző hangsúlyozott szótagok lehetnek, p. a latinban ámor (szeretet), de a genetivusban amóris. Változó hangsúlyu nyelvek ezenkivül a görög, szanszkrit, orosz stb. A H. változásának s mozgásának szabályai egyes nyelvekben nagyon különbözők. A H. össze nem tévesztendő a szótagnak időmértékével: hosszuságával, illetőleg rövidségével (quantittas). A H. megjelölésére egyes nyelvekben különféle jegyek (hangjelek, ékezetek) s jelölési rendszerek vannak használatban: legismeretesebbek a görög nyelvészek által használtak, melyeket a latinok is elfogadtak (acutus, gravis, circumflexus.) Ezen jegyeket ujaban más célokra is használják; igy a magyarban s csehben az acutus (éles ékezet) a hangzónak hosszu voltát fejezi ki. A szó-H.-on kivül van még egy ugynevezett modant-H. is, mely a mondat valamely szavát a többi szóval szemben épp ugy kiemeli, mint a szó-H. az egyik szótagot a többivel szemben. V. ö. Balassa József, Hangsúly a magyar nyelvben (Nyelvtud. Közlemények, 21 köt.), Fogarasi János, A hangsúlyról vagyis nyomatékról a magyar nyelvben (magyar Akadémiai Értesítő, a nyelv - és széptud. osztály közlönye, Pest 1860).

H. a zenében szorosan összefügg az időmértéki beosztással (taktus). Minden taktus-nemnek megvan a maga konvencionális hangsúlya, melytől azonban számtalan esetben eltérni szokott ugy a zeneszerző, mint az előadó. Bevett szokás s általános szabály, hogy a páros, de egyenértékű hangjegyekre támaszkodó ütenyben a H. mindig a kettős felosztás első kezdő hangjegyére esik. A 4/4-es ütenyben tehát az elsőre és a harmadikra, a 2/4-es ütenyben az elsőre, a 12/8-os ütenyben, mely voltaképen nem egyéb, mint a négy negyednek 3-3 nyolcadravaló osztása négy zöngecsoportban, az első harmadik csoport kapja a hangsúlyt. Ugyanily eljárás alá esik a 6/8-os ütenyben is, mely szintén nem más, mint a két negyednek 3-3 nyolcadra, mint egységre való felosztása. A páratlan egyenértékü hangjegyekre támaszkodó ütenynemeknél a H. mindig az első zöngét illeti. Megjegyzendő, hogy a kinyujtott ütenynemeknél, minők a három félkottás, három egész kottás stb. rendesen az a hangsúlyi szabály az uralkodó, mely a kevesebb értékre redukálható páratlan ütenynemeknél. A zenében még számos mindenféle kombinációju ütenyben uralkodik, melyek külön-külön hangsúlyt igényelnek ugyan, de az alapelvet mindig a fentiekre vonatkozó hangsúlyozás képezi. A zenei H. azonban távolról sem szorítkozik mindig az általánosan szabályoshoz, sőt legtöbb esetben eltérés történik tőle a zeneiró intenciója és gyakran szeszélye szerint elannyira, hogy a szabályostól éppen ellenkező hangsúlyozásra fekteti a súlyt. Minél több hangszer működik együttesen, annál kiterjedtebb s művészetileg bonyolultabb. Dinamikai szempontból többféle fajra oszlik. Hol csak egyes zöngék, hol meg egész zöngecsoportok esnek hangsúlyozás alá. Van továbbá dallami, ritmikai s harmoniai, nemkülönben frazirozási s metszeti (caesura) H. A dallami hangsúly (főleg szózenében) ismét eloszlik általános és nemzetiségi hangsúlyra. Ez utóbbi minden nemzeti nyelvvel szemben különféleképen, mint szó-, metszeti vagy körmondati hangsúly érvényesül.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is