Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Hangzatok á... ----

Magyar Magyar Német Német
Hangzatok á... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hangzatok állása

A hangzatok, hatása hallóérzékünkre asszerint változik, amint azok állásaikat változtatják. E hatásváltozás épp ugy érvényesül egyes - több hang kihozatalára képes - hangszerek, mint több hangszer együttmüködésével is szemben. Valamely hangzat legtermészetesebb állása az, mely harmadközi építkezés alapján jön létre. Az ily állást szük állásnak nevezik. Mihelyt egy hangzat elhagyja szük állását s oly álásba téteik, hogy hangközei közt még több lényeges zöngéje is helyt foglalhat: szétszórt állásnak nevezett helyzetbe jön. A hangzatok hatása és szinezete a szük és szétszórt álláson kivül még más tekintetben is módosul. t. i. lényeges zöngéinek sokszorositása folytán. A hangzatok ily sokszorositásával nagy dinamikus erőt lehet kifejteni. Az is világos, hogy a hangzaooknak ugy szük, mint szétszórt állása nemcsak egyenes, hanem fordított állásaikban is érvényesülhet. A hangzatok állásának igy vagy amugy való felhasználása lényegesen befoly a zenei hatásra, erre nézve a gyakorlati zeneszerzéstan adja meg a kellő utasításokat. nagy fontosságu különösen a többszólamu énektételekkel szemben, hol valamely hangzat helytelen állása, illetve hangjainak szétosztása a különböző szólamok részére gyakran hatástalanná képes tenni a legszebb, legérdekesebb harmoniai füzéseket is. Erre nézve általános helyes eljárás: a szólamok elhelyezését ugy eszközölni, hogy azok közt arányos távolság legyen észlelhető. A szólamok összeszoritása, vagy két szólamnak a másik kettőtőtl való nagyobb távolságra mindig veszélyezteti, sőt megsemmisíteni képes az intencionált hatást. A hangzatok szétszórt állásainak tulnyomóbb dolminálása a zeneirodalomban (kiváltképen a zongorairodalomban) mondhati egészen ujabb keletü, melynek e század magasfoku virtuozitása nyitott tág teret. Régebben - még e század első negyedében is - általában csak szük, korlátolt állásokban használták a hangzatokat. Innen kevésbé dinamikus hatásuk, szemben a mai zongorairodalommal. Vonós hangszereknél, melyek a zongora után leginkább alkalmasnak a hanzatok sokféle állása megérzékesítésére, különösen nagy fontosságu azok állása, nemcsak hangzási, hanem technikai kivihetőség tekintetében is. Erre nézve az illető iskolák s a hangszerelési tankönyvek adnak bővebb s részletes utmutatást. Az oly hangszereknél, melyek csak egyes hangok kihozatalára képesítvék, a hangzatok állása semmi tekintetbe nem jön, de annál inkább azok együttes működésénél, mely a hangszerelés tudományának egyik legfontosabb és bonyolultabb ágát képezi.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is