Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
háromszög triangle
háromszögel... triangulati...
háromszögle... cocked hat
háromszögle... shoulder of...
háromszögna... slips
háromszögta... trigonometr...
háromszögű triangular
háromszögű ... tympan
háromszögű ... tympanum, t...
háromszögű ... tympan
háromszögű ... tympanum, t...
háromszögű ... tympanum, t...
háromszögű ... jib
háromszögű ... head of a s...
háromszögű ... setsquare
háromszögű ... triangle

Magyar Magyar Német Német
háromszög Dreieck (s)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Háromszög

A geometria elemeiben H. v. sikháromszög alatt egy háromba szegett vonal által vagyis három egyenes vonaldarab által körülfogott sikrészt értünk. A 3 egyenes vonaldarab a H.-nek 3 oldala. Két oldal metszőpontja szögpontnak neveztetik s két oldal által bezárt szög belső szögnek. Egy oldal s egy másiknak a metsző ponton tul levő meghosszabbítása külső szöget zár be. Ha röviden a H. szögeiről szólunk, akkor mindig a belső szögek értendők. Igen gyakran a H. egyik oldalát - mindegy, hogy melyiket - alapnak s a vele szemben levő szögpontot csúcsnak hivjuk, a csúcsnak az alaptól (v. annak meghosszabbításától) való merőleges távolságát pedig magasságnak. Az alapnak és a magasság felének szorzata megadja a H. területét. A H.-nek 3 oldala és 3 szögére vonatkozó tételek közül a legegyszerübbek ezek: 1. Két oldal összege mindig nagyobb a harmadiknál. 2. Ha két oldal egyenlő, akkor a velök szemben levő szögek is egyenlők, ha pedig két oldal nem egyenlő, ugy a nagyobbikkal szemben nagyobb szög van, mint a kisebbik oldal átellenében. 3. A szögek összege 180°. Bármelyik külső szög egyenlő a szemben levő két belső szög összegével.

A H.-eket oldalaik aránya szerint v. szögeik szerint osztályozzuk. A szerint, hogy mind a 3 oldal egyenlő, vagy csak 2 egyenlő, vagy végre valamennyi oldal más-más hosszaságu, megkülönböztetünk egyenlő oldalu (v. szabályos), egyenlő száru v. végre különböző oldalu H.-eket

Az egyenlőszáru H.-nek két egyenlő oldalát száraknak hivjuk s a H.-nek alapjául rendesen a tőlük különböző harmadik oldalt választjuk. Ha szögek egyike 90°-u, akkor a H.-et derékszögü háromszögnek (l. o.) hivjuk, ellenkező esetben ferdeszögünek, még pedig hegyesszögünek vagy tompaszögünek, a szerint, hogy mind a 3 szög hegyes v. pedig az egyik tompa szög

Két H. egybevágó, ha ugy fektethetők egymásra, hogy egymást kölcsönösen teljesen fedik. Ez mindig lehetséges, mihelyt a két H.-ben nagyságra nézve megegyezik 1. két oldal s a közbezárt szög, v. 2. a három oldal, v. 3. egy oldal s a rajta levő két szög v. pedig egy oldal s az egyik rajta levő meg a vele átellenes szög, v. végre 4. két oldal s a nagyobbikkal átellenes szög. Két H. hasonló, ha oldalaik között oly megfelelkezés található, hogy az egyiknek bármelyik két oldala ugy aránylik egymáshoz, mint a másik H. megfelelő oldalai. Ez esetben két-két megfelelő oldal ugyanakkora szöget zár be. Fordítva, ha egy háromszög szögei rendre egyenlők egy másik háromszög szögeivel, akkor a két idom mindig hasonló. Megfelelő oldalak azok lesznek, melyek egyenlő szögekkel vannak szemben.

A projektiv geometriában H. vagy háromoldal alatt 3 pontot s a kettőn-kettőn átfektetett 3 végtelen egyenest értjük. Valamely görbe felületen levő H. alatt e felületnek három vonal, még pedig rendszerint három geodetikus vonal által határolt részét értjük, p. gömbháromszög (l. o.) alatt a gömb felületének három legnagyobb kör által határolt részét. L. még Trigonometria.

H. (asztron.) 1. északi (Triangulum boreale), már Aratos és Eudoxus által említett csillagzat, 1 ó. 10 p. - 2. ó. 30 p. rektaszcenzió és 25°-38° északi deklináció között, melyet különösen egy harmadrendü s két negyedrendü csillag képez. Szicilia szigetét jelképezi. - 2. Déli H. (Triangulum australe). Bayer János által 1603. behozott csillagkép 15 ó.-17 ó. rektaszcenzió és 57°-70° déli deklináció között, melyet egy 2-3-adrendü s két 4-ed-rendü csillag alkot.

H. (triangulum), három egyenlő szögbe görbített acélrudból álló, nem is annyira hangszer, mint csengő eszköz, melyet szinházi s más zenekarokban használnak ritmusok kiemelésére, vagy nagyobb hatásra számított zenekari tételek élesebb hangsulyozására. Szijon vagy vastagabb selyemzsinóron függve, acélrudddal veretik a viszonyokhoz képest hol erősebben, hol meg gyengébben.

Csakis egy hanggal rendelkezik, mely azonban minden hangnemhez s minden harmoniához hozzáillik, mint a réztányér v. a tám-tám.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is