Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Házi kezelé... ----

Magyar Magyar Német Német
Házi kezelé... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Házi kezelés

a birtokkezelésnek azon módja, melynél a birtokos birtokát saját számlájára kezeli (személyes kezelés) vagy kezelteti (tiszti kezelés v. adminisztráció). Szemben a bérbeadással a H. hátránya, hogy nagyobb kockázattal jár és hogy a birtokos jövedelme ingadozóbb; ellenben előnye, hogy a birtokos, helyes H.-t feltéve, angyobb átlagos jövededelemre tehet szert. Ehhez járul, hogy H.-nél a birtokos a földjáradék esetleges emelkedéséből származó jövedelmet is közvetlenül élvezi. Minthogy az okszerü H.-nél azonkivül a földbirtok értéke is rendszerint emelkedni szokott, kétségtelen, hogy a H. ugy magán mint közgazdasági szempontból a legelőnyösebb birtokkezelési mód,  minélfogva agrárpolitikai axiomának tekintik, hogy a földbirtok nagyobb része H. alatt álljon, mint ez tényleg nálunk, szintugy Németországban az eset, hol az összes birtokok 87%-a áll H.alatt. Franciaországban 60, ellenben Belgiumban csak 40 és Nagy-Britanniában s Irországban csak 14 % a mezőgazdaságilag használt földbirtoknak áll H. alatt. Habár a H. előnyei elvitázhatlanok, mindazáltal a birtokkezlés ezen módja csak akkor van helyén, ha birtokos az okszerü kezeléshez szükséges tőkével, megfelelő szakértelemmel rendelkezik és birtoka működésének kellő hatáskört biztosít. Aki megfelelő tőkével nem rendelkezik és azt előnyös kölcsönök utján nem szerezheti meg, helyesebben cselekszik, ha birtokát bérbe adja. Ha birtokos nem szakértő gazda, nagyobb birtoktesteknél a tiszti kezelésre van utalva, feltéve, hogy elegendő tőkével rendelkezik, ha pedig a birtok kiterjedése megfelelő hatáskört nem nyujt,a bérbeadás lesz helyén. A H.-nek egy további általános feltétele, hogy birtokosnak, ha nem is szakértő gazda, legalább kellő érzéke legyen a birtok helyes kezelése iránt és hogy ezt legalább főbb vonásaiban ellenőrizhesse. Minthogy ez a feltétel a jogi személyek tulajdonát képező birtokoknál gyakran hiányzik, azért különösen állami és községek tulajdonát képező birtokoknál a helyes elvek szerinti bérbeadás bizonyul előnyösebbnek, annál is inkább, minthogy ilyen birtokoknál az ellenőrzésből származó költség aránytalan szokott lenni, l. Bérleti kezelés. V. ö. Hensch, A jószágberendezés- és kezeléstan (Magyar-Óvár 1895).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is