Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
henger barrel
henger cylinder
henger reel
henger roll
henger roller
henger alak... slug
henger alak... slug
hengerbetét... sleeve of t...
hengercsapr... wobbler
hengerel to draw, dr...
hengerel to mill
hengerel to roll
hengerel to sheet
hengerelt f... billet
hengeres cylindrical...
hengeres fu... roller gear...
hengeres ká... roller card...
hengeres ma... roller gin
hengeres sa... rocker bear...
hengerész roller

Magyar Magyar Német Német
henger Walze (e)
henger Zylinder (r...
hengerel walzen
hengerít & ... wälzen

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Henger

Oly mozgó egyenes, mely mozgása közben valamely adott egyeneshez parallel marad, H.-felületet ir le. A H.-felületnek bármely pontján keresztül egy és általában csak egy egyenes huzható, mely egészen a felületen fekszik, ezt H.-alkotónak nevezzük.

A H.-felületen fekvő oly görbe, mely a H.-alkotók mindegyikét metszi - tehát egyebek között a felületnek bármely sikmetszése is, - a H.-felület vezérgörbéjének nevezhető. A vezérgörbének és a H.-akotóknak iránya teljesen meghatározza a H.-felületet. Parallel sikok a H.-felületet kongruens görbékben metszik. A H.-felület eeliptikus, hiperbolikus, illetőleg parabolikus, ha a sik vezérgörbéje ellipszis, hiperbola, illetőleg parabola. Minden elliptikus H.-felülethez általában két parallel siksor tartozik, melynek minden sikja a felületből kört metsz ki. A kört metsző sikok általában nem merőlegesek a H.-alkotókra; ez esetben az elliptikus H.-felületet ferde körhengernek is nevezzük.

Ha a kört metsző parallel siksorok egyike merőleges a H.-alkotókra, akkor a másik is az, tehát a két siksor összeesik. Ez esetben a felületet egyenes körhengernek nevezzük. Az egyenes körhenger oly forgási felület, melynek meridiánja a forgáis tengelyhez parallel egyenes. Szükebb értelemben H.-en azt a geometriai testet érjük, melyet valamely körhengerfelületnek két parallel körmetszése közé eső része (H.-palást v. H.-köpeny) és e két parallel sikmetszés két körlapja (hengerlap) határol. A H.-alkotóknak a két alapsik határolta részei egyenlők. Az alapsikok merőleges távolsága a H. magasságának - a két alapkör középpontjának összekötő vonala, mely a H.-alkotókkal parallel, a H. tengelyének neveztetik. A H. egyenes v. ferde, aszerint amint a tnegely a két alapsikra merőleges v. nem. Az egyenes H.-nál az alkotók és a tengely hossza egyenlő a H. magasságával. A H. köbtartalmának mérőszámát megkapjuk, ha az alapkörlap területének mérőszámát a magasság mérőszámával megszorozzuk. Az alpkör sugarának mérőszámát x-rel, a H. magasságának és körbtartalmának mérőszámait rendre m-mel és v-vel jelölve: v = r2p . m Továbbá az egyenes H. palástjának, illetőleg egész felszinének mérőszámát p-vel, illetőleg f-fel jelölve: p = 2r p . m és f = 2r p (m + r).

H. a mezőgazdaságban a szántóföld felületének megmunkálására szolgáló eszköz. A H.-ek fákőből készülnek. Legalkalmasabb anyag az öntött vas. A H.-ek munkamódját főleg felületük szabja meg, igy a gyakorlatban megkülönböztetünk: a) sima H.-eket (l. 1. ábra); b) bordás H.-eket, amelyek a szántóföldet érdes felületté alakítják át (l. 2. ábra); c) fogas H.-eket (Croskill-H.-ek), amelyek a szántóföld felületébe sok kis lyukat nyomnak, melyeken a szél nem fujhat olyan könnyen végig, mint a bordás H.-ek sorain s igy a föld a kiszáradás ellen jobban lesz megvédve; d) összetett H.-eket, a bordás és fogas szerkezet kombinációját (Cambridge-H.-ek), melyek a laza, egyeneletesen alakított felület képzésére igen alkalmasal (l. 3. ábra). Az itt felsorolt H.-ek bármelyike ismét egy vagy többosztályos lehet, utóbbiak a föld felületi egyenlőtlenségeihez jobban alkalmazkodnak (l. Hengerlés). - H. a nyomdászatban a betük festékezését v. a közvetlen nyomást eszközlő része a nyomtató sajtónak. A nyomó-H. vasból készül s a betükre való, szabályozhtó ránehezedése által nyomja az egyes iveket. A festékező H.-t l. Festőhenger. Van még a gyorssajtónál vezető H. is; ez a kinyomott ivet vezeti el a nyomtató henger alól. - H. a fémiparban a hengerelt áruk (rudak, lemezek s más efélék) készítésére való sima vagy rovátkos eszköz, l. még Hengermű.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is