Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
hézag airspace
hézag backlash
hézag clearance
hézag flaw
hézag gap
hézag interstice
hézag joint
hézag leak
hézag slack
hézagkikené... pointing
hézagkiönté... grout
hézagkiöntő... filler
hézagmentes... tight
hézagmérés probing
hézagmérő probe
hézagol to joint
hézagol to slush
hézagolás pointing
hézagoló pointing-tr...
hézagoló sz... pointer

Magyar Magyar Német Német
hézagos lückenhaft
hézagtalan ... lückenlos

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hézag

Az építészetben tulajdonképen az egymás mellé v. egymás fölé sorakozó építési anyagok (kő, tégla, fa stb.) közt levő keskenyebb ür. A szerkezetre nézve nagy fontosságu, hogy ezen építési anyagok egymáshoz lehetőleg szorosan tapadjanak, azért a H.-okat már ősidőktől fogva valamely olyas anyagokkal szokás kitölteni, amely nemcsak az ürt tölti be, hanem a szerkezeti alkatrészeket egymással szorosabb összeköttetésbe is hozza; igy a fánál az enyv vagy egyéb tapaszt, a kőnél, téglánál a malter, cement, gipsz stb. Kivételt e tekintetben a régi görögök és etruszkok képeznek, kik várfalaiknál vagy nevezetesebb műemlékeik falazatánál a H.-okat néha nem szokták kitölteni. Várfalaiknál azért, mert azoknak vastagsága, az egyes alkotó elemeknek óriási nagysága a kötőszert nélkülözhette; templomfalaiknál, oszlopaiknál meg azért, mert ezeknél az egyes kövek lapjait oly rendkivüli gondossággal munkálták meg, hogy egymásra helyezve, alig hajszálvastagságu H.-okat adtak. A rómaiaknál már 2-5 cm. vastag hézagokat is találunk, hasonlókép a román és csúcsives korszakban is. A csúcsives építészet székesegyházainak erősen megterhelt kőpilléreiben a hézagok közé néha ólomlemezeket tesz, hogy a kövek éle ki ne csorbuljon.

Általában háromféle H.-ot szokás megkülönböztetni: a vizszintes fekvő H.-ot, a függőleges álló H.-ot és a sugaras H.-ot. Téglafalazatban az elsőnek vastagsága 1-1.2 cm., a másodiké 1 cm. szokott lenni. Vannak azonkivül teljes és nyilt H.-ok. A teljesek azok, melyeknél a malter a téglával majdnem egészen szinben áll, vagy csak kissé huzódik beljebb; ezeket leginkább a nyert téglafalazatnál használják. A nyilt H.-ok azok, melyeknél a H. a téglaszinen belül mélyen, kitöltő anyag nélkül marad; ezeket különösen vakolt homlokzatoknál alkalmazzák, hogy a falnak malterrel való becsapása alkalmával a malter a nyilt H.-okba jól bekapaszkodjék és igy erősen a falazáshoz tapadván, tartós legyen.

Nyers téglafalaknak kész és kisimított H.-ait - különösen Németországban, nálunk ritkábban - néha profilozni is szokták, mely profilt vagy a téglaszinen belül homoruan, vagy a téglaszinen kivül domboruan huzzák. Ez utóbbiak éppen nem praktikusak. Faragott kövekből készült falazatnál az egyes kőkockák sokszor le vannak élezve, a H.-ok bemélyítve és a kocka maga többé-kevésbé prolilozva (l. Quaderozás). Terméskőből készült falak H.-ai meglehetős egyenlőtlenek, vastagok és gyakran apró kaviccsal vagy kőtörmelékkel kitöltvék és kiegyenlítvék. Ivek és bolthajtások H.-ai sugarasak, vagyis a H.-ok meghosszabbítása az iv vagy a bolthajtás görbéjének középpontjába esik; a H.-ok tehát az iv homlokán ugy jelennek meg, mint a sugarak irányában haladó vonalak, a boltozat homorodásán pedig mint a bolthajtás tengelyével párhuzamos vonalak. A sugaras irány a H.-okat természetszerüleg befelé keskenyítvén, kifelé pedig szélesbítvén, boltivek H.-ai a keskenyebbik oldalon 0,8-1 cm., a szélesebbik oldalon pedig 2 cm. vastagok. Deszkafalak, ajtók stb. deszkáinak összekötésénél sokszor nem elégszünk meg azzal, hogy a H.-okat összeenyvezzük, hanem a deszkákat a H.-oknál horonnyal és eresztékkel látjuk el, vagyis azokat szádoljuk, l. Szádolás.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is