Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Hirlapszolg... ----

Magyar Magyar Német Német
Hirlapszolg... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hirlapszolgálat

(postai és távirdai). A posta a hirlapok szállításával, a távirda a hirlapoknak szóló tudósítások közvetítésével állandó szolgálatában állanak a hirlapirodalomnak. E szolgálat, a hirlapirodalom nagymérvü fellendülése mellett megkivánt gyorsaság és pontosságnál fogva, a magyar posta és távirda legkényesebb és legnehezebb feladatai közé tartozik.

A postánál. A hirlapok Magyarországban ugy mint egyes más országokban is, a posta kizárólagos szállításának vannak fentartva. Nálunk mindazonáltal szabadon is szállíthatók a lapok, ha 2 kg.-nál nagyobb csomagokban küldetnek; ily csomagokban különféle hirlapot is lehet egybefoglalni, de azok csak egy cimzettnek szólhatnak és azért nem szabad az egyes hirlapokat semmi módon, - még jellel sem - egyenkint cimezni. Van részvénytársaság is, mely ily hirlapcsomagokat egyes nagyobb városok közt rendszeresen közvetít. A lapok tulnyomó részét (1893. több mint 67 millió példányt) mindazonáltal a posta szállítja. A hirlapok hasábjaikat csak reggel 2 óra után zárják le és csak azután következik a nyomtatás, ugy hogy a lap csak reggel 4 és 5 óra közt készül el, a vonatok pedig, melyek a lapokat az ország minden része felé széjjelhordják, már reggel 6 órától kezdve indulnak. A postai kezelésre tehát körülbelül egy órai idő marad, mely alatt p. Budapesten naponta közel 200.000 hirlappéldányt kell postailag kezelni. Igaz, hogy a kiadóhivatalok a példányokat feladás előtt egyenkint cimszalaggal ellátva, állomások szerint osztályozzák, mely közreműködés fejében élvezik az alább említett nagyon mérsékelt postadijat, mindazonáltal a posta számára még sok munka marad fenn, melyet még az a körülmény is megnehezít, hogy a lapok egy részét nem is egy órával előtt, hanem közvetlen a vonat indulásakor a mozgópostáknál adják fel. Más országokban, mint Angliában és Franciaországban, a posta nem küzd ily nehézségekkel, mert a közönség nem szokta meg annyira, mint nálunk, hogy egyes hirlapokra rendszeresen előfizessen, hanem hirlapját napról-napra megveszi. A hirlapokat ennélfogva csak kisebb részben küldik egyenkink, mig nagyobb részük, nagyobb csomagokban, az egyes vidéki közvetítőkhöz szól, kik az eladásról gondoskodnak. Franciaországban ezenkivül a nagy lapok két külön kiadásban jelennek meg Páris és a vidék részére, és az utóbbinak szánt külön kiadás a postán való feladást követő napról van keltezve. Németországban ellenben a közönség a hirlapokat kizárólag a postánál rendeli meg és nem közvetlenül a hirlapkiadóhivatalban vagy bizományosnál. A megjelenés helyén levő postahivatal az összes megrendeléseket gyüjti és a példányokat darabszám szerint a hirlapkiadó hivatalnál megrendeli. A kiadóhivatalok e szerint ott nem tudják, hogy a lap hova, kinek jár.

A hirlapok az egyéb küldeményekhez képest igen mérsékelt tarifát élveznek a postán, amely tarifát minden kiadóhivatal és bizományos igénybe vehet. E tarifa szerint a hetenkint legalább 2-szer megjelenő lapok, tekintet nélkül a súlyra, példányonként 1 krt fizetnek; a hetenként 2-szernél ritkábban, de havonként legalább 2-szer megjelenő lapok példányonként 250 gr.-ig szintén 1 krt, azonfelül pedig 100 grammonként 1-1 krral többet; végül, ha a folyóirat havonta 2-szernél ritkábban, de 1/4 évenkint legalább 1-szer jelenik meg 100 grammonként 1-1 kr. jár. Az 500 grm.-nál súlyosabb vagy évenként 4-szernél ritkábban megjelenő folyóiratok kedvezményt nem élveznek és mint nyomtatványok dijaztatnak. E tarifa az Ausztriába küldött lapokra is kiterjed, de külföldre menő lapok e kedvezményt nem élvezik. A hirlapokhoz az előfizetési feltételek értelmében csatolt mellékletek a főlappal ingyen küldhetők. Minden más melléklet, akár a szerkesztőségtől, akár más egyéntől ered, 25 grammonkint és 100 darabonkint 50 kros dij alá esik. Külföldi hirlapok megrendelését a magyar közönség részére a posta is közvetíti; ily hirlapra bármely postahivatalnál lehet előfizetni. Az előfizetési dij áll: a) vételárból, melyet a postahivatal egy havonként megállapított aranyárfolyam szerint számít; b) postai szállítási dijból; c) a pénzügyi bélyegilletékből, mely alól azonban a hetenkint 1-szernél ritkábban megjelenő lapok és a szaklapok egyáltalán fel vannak mentve. Az egyes külföldi lapok után fizetendő e dijakról a hivatalosan kiadott postai hirlapárjegyzék ad tájékozást.

A távirdánál a hirlapok részére küldött tudósítások Magyarországban nemcsak a magán táviratokat megelőző gyorsabb kezelésben, hanem oly rendkivüli dijmérsékletben is részesülnek, mint semmi más országban. A napnak bizonyos óráiban feladott tudósítások ugyanis a rendes távirdadijnak csak 1/8-át fizetik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is