Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Hohenheim... ----

Magyar Magyar Német Német
Hohenheim... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hohenheim

A württembergi királyság fővárosa, Suttgart közelében fekvő hohenheimi kir. gazd. akadémia egyike Németország legrégibb, kitünő hirnevü gazdasági tanintézeteinek, hol számos magyar gazda is megszerezte szakkiképeztetését. A tanintézet ugyanazon évben nyilt meg, mint a m.-óvári, t. i. 1818. s azt I. Vilmos württembergi király alapította a hasonnevü királyi birtokon. Első igazgatója Schwarz N. J. volt, ki tiz évi ottműködése alatt csakhamar virágzásra juttatta az intézetet, mely fejedelmi bőkezüséggel ellátva, szép fejlődésnek indult és fontos tényezője lett Württemberg, sőt Németország gazdasági haladásának. Az akadémiát évenkint számos idegen származásu fiatal ember keresi fel. 1820. az addig Stuttgartban fennállott erdészeti iskolát a hohenheimi tanintézethez csatolták, néhány év előtt azonban ismét elválasztották tőle és jelenleg a tübingai egyetemhez van kapcsolva. Ugy a H.-i akadémiára, valamint a gazd. szakoktatásra nézve emlékezetes marad Liebig (l. o.) erős támadása 1861. a kir. bajor tud. akadémia szine előtt, mellyel bizonyítani akart, hogy az önálló szervezetü gazd. tanintézetek működése sem a tudomány igényeinek, sem az okszerü gyakorlat követelményeinek nem tesznek elégséget és követelte, hogy a gazd. felsőbb szakoktatás az egyetemi oktatás körébe utaltassék, mely felszólalás nagy tollharcot idézett elő és Németországban némely u. n. izolált gazd. tanintézet feloszlatására és néhány egyetemhez «kapcsolt» gazd. tanintézet keletkezésére szolgáltatott kiinduló pontul.

A hohenheimi gazd. akadéma jelenlegi állapota röviden vázolva, következő: A gazd. szakképzettség megszerzésére szükséges tanagyag két tanévre félév ápr. 15. kezdődik. Erre vállalkozók félévi vizsgálatokat tehetnek és bizonyos tantárgyak kötelező hallgatása mellett diplomavizsgálat is tehető. A tanári testület az igazgató vezetése mellett oly számu tagból áll, hogy minden tanszékhez csak rokonszakmák osztatnak be. A rendes tanárok és docensek száma 20, azonkivül több tanársegéd is van alkalmazva. Az akadémia gazdagon fölszerelt gyüjteménytárakkal, laboratoriumokkal és műhelyekkel, továbbá megfelelően berendezett mintegy 300 holdnyi gazdasággal van ellátva, melyben gyakorlatok tartanak és kisérletek hajtatnak végre. Az akadémia mellett egy földmives-iskola és egy kertész-iskola áll fenn. Egyéb intézmények, melyek az akadémia kapcsolatában működnek, következők: 1. Gazdasági kémiai kisérleti állomás. 2. Technologiai intézet berendezett szeszgyárral, gőzserfőzővel és keményítőgyárral. 3. Technologiai laboratorium az erjedési ipar szolgálatában. 4. Gépkisérleti állomás. 5. Magvizsgáló állomás kisérleti telekkel. 6. Haltenyésztő telep. 7. Gazd. gépek és eszközök gyára. 8. Műmalom. 9. Meteorologiai állomás. A gyümölcstenyésztésről évenként külön tanfolyam tartatik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is