Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Homilétika... ----

Magyar Magyar Német Német
Homilétika... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Homilétika

a. m. hit- vagy egyházszónoklattan, az istentisztelet egyik alkatrészéről, a prédikációról, egyházi beszédről, ennek irásáról, elmondásáról szóló gyakorlati teologiai tudomány. Már a legrégibb keresztény korban önállóan tárgyaltatott, mint ez szt. Chrysostom De sacerdotio, szent Ágoston De doctrina christiana, Nagy szt. Gergely Regula pastoralis, Gradanai Lajos Rhetorica christiana s számos más műből kitetszik. Jelenleg mint a lelkipásztorkodástan lényeges része kiváló teologiai tudományt képez. L. még Egyházi beszéd.

A magyar kat. egyházi szónoklatot tekintve tudjuk, hogy az első idegen terítők deákul hirdették a csodálkozó nép előtt az evangeliomot, amelyet a mellettök álló tolmács értetett meg velök. A Szt. István által behozott szt. Benedek rendje adta a magyar nemzetnek az első magyar hitszónokokat, igy Istvánt Váradról, Konrádot és Albertet Zalából, Krátót és Tassilót Bakonybélből. Az egyházi szónoklat alapját nálunk is a posztillák alkották. A legrégibb, (1171-83. időtájt irott s ránk maradt egyházi beszéd a hires halotti beszéd és könyörgés. A XIV-XV. sz. kiváló szónokai nálunk: Gazotti Ágoston zágrábi püspök (megh. 1323), Telegdi esztergomi érsek, András mária-nostrai pálos perjel, Kelemen barát, Szombathelyi Tamás, Szegedi Jakab, Váradi Mihály, Csanádi és Gyöngyösi Gergely. Mi maradt reánk ezek műveiből, nem tudjuk, mert ami fenmaradt, az csekély kivétellel mind névtelen. Ily kivételek a Cornides-kódexben levő beszédek, az Érdy-kódex posztillái s még néhány. A mohácsi vész okozta csapás az egyházi szónoklatot is pusztítással sujtotta; a papság számban megfogyott, ugy hogy sok helyen a plébánosok felügyelete alatt álló világiak, az u. n. licenciatusok olvasták fel a népnek a magyar nyelvü posztillákat. A tridenti zsinat után nagy lelkesedéssel és alapos készültséggel lép fel a kat. egyházi szónoklat az Oláh és Lósy-féle intézkedések folytán. Ez idő nagy szónokai: Telegdi Miklós pécsi püspök, Draskovich György győri püspök, Monoszlói és Vásárhelyi jezsuiták, Káldi György s mindezek fölött Pázmány Péter s többen mások, akik még eddig utól nem ért virágzásba hozták az egyházi szónoklatot. E század elején lefordították Bourdalone szentbeszédeit 18 kötetben s ez a jelenség ugyszólván az egyetlen, amely a Pázmány után beállott hanyatlást megszakítja.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is